Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Botilsäters kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsätting på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11885 – 1995Brandsynehandl. 1888, försäkringsbrev 1899-1988 s.å., handl. ang. orgel 1918-1979, restaurering 1928-1951. Despositionsinstrument rörande dopfunt och tympanon 1935. 8 st fotografier 1929, 1936, u.å., rev.intyg 1937-1961, elkraft, textilier m.m. Handlingar rörande inredning och utrustning av Botilsäters kyrka, fotografier å kyrkan 1995. 
21974Pärm. Fotografier i samband med restaureringen. 
31974Pärm. Färgfotografier med beskrivande text rörande restaurering av altareuppsats och predikostol i Botilsäters kyrka.