bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Fröskogs kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11855 – 1997Protokoll över ekonomiska besiktningar å komministerbostället Lilla Strand 1855, 1860, 1864, 1869, 1871, 1876, 1881, 1887, 1892, 1894, 1899, 1909, 1914, 1916, 1932, 1935 (utdrag), 1947, 1962, 1967, resolutioner ang interims- skogsindelning vid Lilla Strand 1879, 1889 och 1910, handl ang rågångsuppgående i sjön Erran mellan säteriet Kristinedal och Lilla Strand 1885, handlingar ang Fryxellsflygeln 1923-1957, församlingshemmets försäkringsbrev 1963, 1974, abonnemangshandlingar för församlingshem 1955, 1964, församlingshemmets lagfarts- och avstyckningshandlingar 1958, handl. ang församlingshemmets piano 1962, handl. ang. om- och tillbyggnad av Gamla skolan till församlingshem 1948-1955, handl ang naturreservatet Bräcke ängar 1975, nyttjanderättsavtal med Åmåls kommun avseende område vid kyrkogården 1979, handl ang byggnad med förråd och personalutrymme vid Fröskogs kyrkogård 1981. Handlingar angående kyrkliga fastigheter 1997.