bild
Serie

Taxeringslängder för värnskatt samt krigskonjukturskatt

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser värnskattelängd för år 1914 samt avskrifter av krigs- konjukturskattelängderna för åren 1915-1921. Häri även protokoll från krigskonjukturskattenämdens sammanträden åren 1915-1921.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11914 – 1921