Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Botilsäters kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i kartmapp. Arkivförteckning Dnr 233-305/00. Serien är avslutad.

 Volymer (57 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1u.å.Ritning till orgel. 1 st. 
2u.å.Ritning till insats i dopfunt till Botilsäters kyrka. 1 st. 
31844Utdrag av karta öfver Eriksrud i Wermlands län. Näs härad och Botilsäters socken. Författad vid laga skifte 1844. 1 st. 
41916Karta över kyrkogårdsutvidgning avsöndrad från frälsehemmanet Kalfhagen uti Botilsäters socken. 2 st. 
51929Ritning till Botilsäters kyrka. Värmeanläggning. 1 st. Saknas 2013. 
61934Karta över ett område beläget å fastigheten Kalvhagen 1:1, eller 1 mtl. Kalvhagen nr. 1. Upprättad vid avstyckning. 1 st. 
71935Ritningar till Botilsäters kyrkogård. Plan A-I. 7 st. 
81936Fasadritning till Botilsäters kyrka. 1 st. 
91936Ritningar till Botilsäters kyrka. 7 st. 
101936Detaljritning till nuvarande dörrar och fönster i Botilsäters kyrka. 2 st. 
111936Färgskiss till Botilsäters kyrka. 1 st. 
12u.å.Ritning till Botilsäters kyrka. Genomskärning av södra gavelväggen. 1 st. 
131936Karta över ett område beläget å fastigheten 1/6 mtl Erserud 2:1 litt. A, kmb. i Botilsäters socken. Upprättad vid avstyckning. 1 st. 
141938Karta över Botilsäters kmb Erserud i Botilsäters socken. Upprättad vid skogsindelning. 2 st. 
151938Karta till inägor till Botilsäters Erserud. 2 st. 
161939Ritning till renovering av Botilsäters prästgård. 1 st. 
17u.å.Ritning över planer i Botilsäters prästgård i nuvarande skick. 1 st. 
181942Ritning till prästgård i Botilsäter. 1 st. Saknas 2013. 
191942Ritning till förslag till renovering och utvidgning av Botilsäters kyrkogård. 2 st. 
201942Ritning till prästgården i Botilsäter. Källareplan-bottenplan-överplan-sektion-m.fl. vån. 1 st. 
211942Ritning till prästgården i Botilsäter. Sektion A-B med fasader. 1 st. Saknas 2013. 
221943Ritning till prästgården i Botilsäter. 1 st. 
23u.å. (1944)Ritning till kmb. Erserud i Botilsäter. 1 st. 
24u.å. (1944)Ritning till kmb. i Botilsäters församling. Elinstallation. 1 st. 
25u.å. (1944)Ritning över värme och sanitära installationer i Botilsäters prästgård. 1 st. 
26u.å. (1944)Ritning till Botilsäters kyrkogård. Utvidgningsförslaget. 2 st. 
271944Ritning till förslag till kmb. i Botilsäter. 14 st. 
281944Ritningar till kmb. i Botilsäter. Ritning till ombyggnad. 20 st. 
291944Ritning till kmb. i Botilsäter. Värme och sanitär anläggning. 2 st. 
301945Uppmätningsritning till kmb. i Erserud i Botilsäter. 4 st. 
311945Ritningar till kmb. i Erserud i Botilsäter. 3 st. 
32u.å. (1949)Översiktskarta över kyrkogården i Botilsäter. 2 st. 
331949Karta över ett område å fastigheten 1 mtl. Kalvhagen 1:1 i Botilsäters socken. Upprättad vid avstyckning och sammanläggning. 1 st. 
341949Ritning till förslag till renovering och utvidgning av Botilsäters kyrkogård. 2 st. 
351949Ritning till Botilsäters kyrkogård. 1 st. 
361950Ritning till förslag till innerdörrar av ek i Botilsäters kyrka. 1 st. 
371951Ritning till Botilsäters kyrka. Värme-, kraft- och belysningsanläggning. 1 st. 
381954Ritning till garagebyggnad till Botilsäters prästgård. 1 st. 
391954Ritning till Botilsäters kyrkogård. Kvarter A-Q. 6 av 7 st lev. till VA (1 st finns i kyrkan). 
401954Ritning till Botilsäters kyrkogård. Plan till nya kyrkogårdsområdet och till parkeringsplats. 2 st. 
411956Karta över ett område å fastigheten Kalvhagen 1:1 i Botilsäters socken. 1 st. 
42u.å. (1962)Ritning till område söder om kyrkogården i Botilsäter. 1 st. 
431966Karta över Botilsäters kyrkogård. Upprättad genom nymätning. 6 av 8 st lev. till VA (1 st finns i kyrkan). 
441967Ritning till prästgården i Botilsäter. Arkivrum. 1 st. 
451975Gravkarta över Botilsäters kyrkogård. 3 st. 
461975Mapp. Gravkvartersblad över Botilsäters kyrkogård. Kvarter 1-4. 4 st. Saknas 2013. 
47u.å.Fotostatkopior av förslag till utvändig och renovering av Botilsäters kyrkogård. 3 st. Saknas 2013. 
48u.å.Fotostatkopior av byggnad av ny kyrka i Botilsäter. 2 av 6 st lev. till VA. 
491976Ritning till församlingshem i Botilsäter. Situationsplan och arbetsritning. 2 st. 
501976Ritning till församlingshem i Botilsäter. Planteringsritning. 2 st. 
50a1985Ritning till Botilsäters kyrkogård. Kvarteren 3, 4 och 5. 1 st. 
511994Ritning till Botilsäters kyrkogård. Förslag till minneslund. 2 st. 
521995Ritning till Botilsäters kyrka. Plan-sakristia. 6 st. 
531995Ritning till Botilsäters kyrka. Skrudskåp i sakristia. 5 st. 
541995Ritning till Botilsäters kyrka. Inrednings- och ombyggnadsförslag RVC, skrudskåp och handikappentré. 6 st. 
551995Ritning till Botilsäters kyrka. Skåp i sakristia. 2 st. 
561975Mapp. Gravkvartersblad. Kv. 1-5. 6 st.