bild
Arkiv

Krigskonjunkturskattenämnden

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden

Förteckning finns i läsesal. Arkivet omfattar 27,3 hm.