bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Örgryte kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13678/C/11744Anteckning om Magnus Wallerii tillträde till prästämbetet i Örgryte och Hospitalsförsamlingen. 
11791 – 1861Handlingar angående kyrkobetjäningen 1791-1828, predikoturlista 1815, minnesanteckningar u.å., K. B:s utslag på prosten P. Hörbergs besvär över taxering 1838 samt uppbördslängder 1858, 1861. 
Se: SE/GLA/13678/C/21799Anteckning om Magnus Roempkes tillträde som kyrkoherde. 
Se: SE/GLA/13186/P I/21824 – 1855Ingår i Karl Johan P I: 2. Predikoturer. 
Se: SE/GLA/13678/K I/31825Stadgar för Örgryte bibelsällskap. 
Se: SE/GLA/13678/K I/21826 – 1832Protokoll för Örgryte bibelsällskap. Mycket fuktskadade och delvis oläsliga. 
21835Auktionsprotokoll å torplägenheten nr 269 i Örgryte församling. 
Se: SE/GLA/13678/H V/11854Vaccinationslängder. 
31904 – 1980Historik: över Örgryte besökstjänst 1969-1985, u.d., Skårs kyrkas arbetskrets 1948-1968, u.d., handlingar rörande: Skogshyddan 1956-1959, 1968, diakonien 1904-1905, 1930-1983 spr år, foto samt brev rörande Ljunghem 1916, 1980, teckningslistor för församlings- hem 1920, teckningslista för gudstjänstlokal i Krokslätt 1929, okänd förening; bok över medlemmar (endast kvinnor) 1918-1920 , diverse tryck. 
Se: SE/GLA/13678/O III/11917 – 1921Handlingar rörande Örgrytes införlivande med Göteborgs stad. 
41920 – t -1967Rullband (2) högmässa från nya k:an 1967-12-25, aftonsång gamla k:an 1967-05-04, diverse fotografier: bl a vårfest, ungdomskretsens 30-års jubileum, Skogshyddan 1920-tal - 1930-tal, kyrkoherdeinstallation u.d., Skårs k:as invigning (dia) 1959. 
51941 – 1999Kyrkoblad.