bild
Serie

Landtränteriets redovisningar över diverse medel m.m

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien innehåller Landtränteriets handlingar av varierande innehåll för perioden 1714-1906.
Största delen av serien upptas av räkenskaper. I serien finns dock även andra handlingar såsom brevavskrifter och likbesikt- ningar.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol.1-24 lev. 1913, vol. 25-32 lev. 102a/1974.

 Volymer (32 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11714 – 1764Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar av varierande slag såsom: Avskrifter av brev från landshövding Alexander Stromberg för januari månad år 1714. Continuation av 1723 års Landt- ränteriräkning. Kontobok 1724.
Förslag över influtna Krigsmans- husmedel för åren 1728-1729.
Levereringar till Landtränteriet 1758-1764. En volym samt lösa blad och häften i arkivkartong.
 
21720 – 1737Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar av varierande slag såsom: Journal eller annotationsbok över av landträntmästaren ingivna kvittenser åren 1720-1722. Landtränteriräkningar samt räntmästarens räkningar för åren 1722-1729. Koncept till 1739 års bevillningsräkning. Kassainventarium till balans- verifikationerna för år 1739. Två volymer samt lösa blad och häften i arkivkartong. 
31721 – 1737Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: Redovisade Landtränteriräkenskaper för åren 1721-1737. Koncept till Riksens Ständers bevillningsräkning 1737. Lösa blad i arkivkartong. 
41729 – 1844Innehåller ränterilevereringar för åren 1729-1794 samt leverer- ingar till Riksens ständers Bank för åren 1765-1845. Med namn på uppbördsmännen samt inlevererat
belopp.
 
51730Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller Landsstat- ens räkningar samt Västernorr- lands Landtränteriräkningar för år 1730. Två volymer i arkivkar- tong. 
61730 – 1740Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Annotationsbok över befallningsmännens inlevereringar för åren 1730-1740. Volymen i arkivkartong. 
71734 – 1736Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.
Kontobok för åren 1734-1735 samt annotationsbok för
1735. Fyra volymer i arkivkar- tong.
 
81736 – 1737Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Kontoböcker. Tre volymer i arkivkartong. 
91737 – 1832Gävleborgs läns lantränteriräk- ning för Vadstena krigsmanshus- medel. Delvis med kvartalsför- slag. Häften och blad i arkivkar-
tong.
 
101738 – 1739Landtränteriets kontobok. Med register över uppbördsmännen. 
111749 – 1763Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar
av varierande slag såsom:
Kassainventarium för åren 1749- 1763. Spridda år. Kalkylationer över uppbördsmännens leverer- ingar åren 1750-1756. Bancoräk- ning 1750-1765. En volym samt lösa blad och häften i arkivkar- tong.
 
121758 – 1819Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: Sumariska räk- ningar för influtna medel för Allmänna Spannmålsmagasinsinrätt- ningens räkning åren 1788-1819. Räkningar för influtet husbehovs- bränningsarrende och saluaccis för år 1788. Häften och lösa blad i arkivkartong. 
131753 – 1833Innehåller likbesiktningar för åren 1753-1772. Med räkning för likbesiktningen. Delvis även med uppgift om dödsorsaken. Häri även räkningar och förslag över influtna och utbetalade hospi- tals- och lasarettsmedel. Häften och lösa blad i arkivkartong. 
141763 – 1799Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: Avräkningsböcker med Lagersmännen för åren 1783- 1784. Räkningar över influtna och remiterade arbetshusmedel för åren 1784-1794. Räkningar över båtsmans vakansmedel för åren 1792-1812.
Två volymer samt lösa blad i arkivkartong.
 
151776 – 1782Innehåller för åren 1776-1781 Summariska räkningar för gjorda inbetalningar samt Landtränt- eriets rapporter för Kungliga bränneriet i Strömsbro. Med kvittenser. Lösa blad i arkiv- kartong. 
161779 – 1819Innehåller Landtränteriets Restantieräkningar för åren 1779- 1781, 1785-1814 samt för år 1819. Delvis med hänvisningar till landsboksverifikationerna
(E I b). Häften i arkivkartong.
 
171781 – 1845Landtränterriräkningar med Riksens ständers bank. Åren 1842- 1844 saknas. Häften i arkivkar- tong. 
181783 – 1795Summariska räkningar över influtna och utbetalade Bränneri- medel. Lösa blad i arkivkartong. 
191783 – 1849Gävleborgs läns Landtränteriräk- ning över Charta sigillata upp- börden. Lucka åren 1822-1844. Lösa blad i arkivkartong. 
201791 – 1832Inlevererade Riksgäldsmedel. Med uppgifter om de inlevererade sedlarnas valörer och antal. Lucka 1793-1794. Häften i arkivkartong. 
211804 – 1809Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Förteckning över levererade Charta Sigillata blan- ketter. Annotations- eller Ränterikontrollbok för åren 1805- 1809. Två volymer i arkivkartong. 
221820 – 1838Kvartalsräkningar över Allmänna Magasinsdirektionens medel. Delvis med verifikationer.
Häften i arkivkartong.
 
231821 – 1850Landtränteriets räkningar över den i länet levererade kronoupp- börden. Uppdelad i fögderier och städer. Lucka åren 1832-1837 samt 1841-1842. Häften i arkivkartong. 
241828 – 1849Räkenskaper över stämpelpapper (charta sigillata). Med upp- gifter om kvarvarande samt utläm- nat stämpelpapper hos de olika utlämnarna.
Tio häften i arkivkartong.
 
251850 – 1867Räkenskaper över stämpelpapper.
Sjutton häften i arkivkartong.
 
261868 – 1880Räkenskaper över stämpelpapper.
Fjorton häften i arkivkartong.
 
271882 – 1884Räkenskaper över stämpelpapper. 
281885 – 1888Räkenskaper över stämpelpapper. 
291889 – 1894Räkenskaper över stämpelpapper. 
301895 – 1899Räkenskaper över stämpelpapper. 
311900 – 1902Räkenskaper över stämpelpapper. 
321903 – 1906Räkenskaper över stämpelpapper.

Serien upphör.