bild
Serie

Debiteringslängder Längder över skatt för inkomstökning

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser längder över skatt för inkomstökningar enligt över- gångsbestämmelserna till upp- bördsförordningen för åren 1946- 1947. Med uppgifter om netto- inkomst för de tre föregående åren, inkomstökning för taxer- ingsåret, taxering enligt kommunalskattelagen m m.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11946 – 1947Häften i arkivkartong.

Serien upphör.