Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Frivilliga församlingsorgan

Gustav Vasa kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11896 – 1919Vasastans Folkhem (tidigare Adolf Fredriks Folkhem). Protokoll och handlingar. Vid nedläggningen av föreningen beslöts att handlingarna skulle överlämnas till Gustav Vasa församling. Enligt handlingarna skulle även räkenskaperna överlämnats, men dessa har inte levererats till Stadsarkivet. 
21909 – 1952Gustaf Vasa kvinnliga ungdomskrets. Program 1916-1943, stadgar, års- och revisionsberättelser 1932-1939, kassaböcker 1932-1943, ungdomskretsens och söndagsskolans försäljning 1932-1944, protokoll 1932-1939, 1951-1952, medlemsförteckningar odat. 
31909 – 1963Gustaf Vasa Arbetsstuga. Protokoll och handlingar 1909-1942, stadgar.

Gustaf Vasa Barnträdgård. Stadgar, kassaböcker 1950-1963, avlöningslistor 1963.

 
41925 – 1961Gustaf Vasa Missionskrets. Försäljningar 1925-1963, kassabok 1948-1951.

Gustaf Vasa söndagsskola. Klassböcker 1930-1951, odat, diverse handlingar 1930-1949, affischer 1937-1938, odat, insamlade missionsmedel 1952. Se även volym 2.

Kretsen Märta Liljencrantz. Stadgar, protokoll 1934-1938, brev till kyrkoherde Gustaf Ankar (ordförande i kretsen) 1936-1938.

Diakonirådet, ärendelistor och utdelningar 1934-1961.Stockholms Kyrkliga Scoutkår, kassabok 1941-1944. Insamling till Bröders Hjälp 1946.

Gustaf Vasa Hemsystertjänst och Koloniförening. Lotteriförsäljning till förmån för hemsystertjänsten och skollovskoloniverksamheten i församlingen 1947-1950.
 
51930-tal – 1957Gustaf Vasa kvinnliga ungdomskrets. Föreningstidningen "Vår tidning" 1933-1941 (med luckor, första sidan till alla nummer i originalakvarell), diverse programblad 1933-1941, odat, Svenska kyrkans missionstidning 1948- 1958 (med luckor), tidningsartiklar 1957, övriga handlingar 1930-tal - 1950-tal. 
61950 – 1986Gustaf Vasa Kyrkobrödrakår. Protokoll och verksamhetsberättelser 1961-1987. Inbjudan till kårens verksamheter 1961-1986. Kassabok 1950-1966. Övriga handlingar 1950-1984. 
71954 – 1995Stiftelsen Gustaf Vasa församlingsgård. Entreprenadkontrakt för ombyggnad av Kolpebo (med ritningar) 1954-1957, kassabok 1956-1957, fastighetshandlingar rörande Kolpebo 1956-1987, ekonomiskt inventarium 1956-1990, årsmöteshandlingar 1956-1996 (med luckor), protokoll 1975-1994 (några enstaka kopior 1956-1958). 
81955 – 1995Stiftelsen Gustaf Vasa församlingsgård. Värdeutlåtanden, lagfarter, brev m.m. 1955-1995, tidningsurklipp 1957-1971, församlingsblad med artiklar om Kolpebo 1956-1957, fotografier av barn och personal odat, ut- och ingående brev 1957-1995, handlingar rörande Erik Gustafssons testamenterade pengar till stiftelsen 1973. 
91956 – 1989Gustaf Vasa Skyddsförening. Styrelsemötesprotokoll samt årsberättelser. 
101963 – 1998Räkenskaper:
Diakonissans kassabok för fördelning av fondmedel 1963-1975, kassabok 1982-1989.
Hjälpkassans kassaböcker 1972-1975.
Gustaf Vasa sykrets kassabok 1974-1975.
 
111969 – 1983Gustaf Vasa Missionskrets. Protokoll, lotterier, medlemslistor och övriga handlingar. 
121976 – 2001Stiftelsen Gustav Vasa församlingsgård. Kassabok. 
131977 – 1983Gustaf Vasa Missionskrets. Räkenskaper. 
141995 – 2005Orgelmusikens Vänner (avslutad 2005). Konsertreferat, protokoll med handlingar, program, brev, stadgar m.m.