bild
Serie

Kartor och ritningar - Gällivare Församlingsgård

Gällivare kyrkoarkiv

OVIp:1 och VIp:3 i arkivkartong och OVIp:2 i kart- och ritningsarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11948 – 1965Gällivare Församlingshem. Skiss. Odat.
Förslag till stadsplan för del av Gellivare municipalsamhälle, 1948.
Ritning nr 330-1: Undervåning.
Ritning nr 330-2: Bottenvåning.
Ritning nr 330-5: Undervåning.
Ritning nr nr 330-6: Ändringsskiss, bottenvåning.
Ritning nr 330-7: Skissförslag, undervåning.
Ritning nr 330-8: Skissförslag, bottenvåning.
Ritning nr 330-9: Skissförslag, sektion B-B. Mot söder och mot norr.
Ritning nr 330-10: Skissförslag, sektion A-A. Mot väster och mot öster. 1961-1962.
Karta över kvarteret Kyrkan:2, 1963.
Ritning nr 330-15: Fasader.
Ritning nr 330-16: Souterrängplan.
Ritning nr 330-17: Bottenplan. 1963.
Nybyggnadskarta för Församlingsgården, 1964.
Ritning nr 330-26: Plan, + 60.4. Norra delen.
Ritning nr 330-28: Plan, + 63.5. Norra delen.
Ritning nr 330-53: Entréer med skärmtak.
Ritning nr 330-59: Andaktsrum, inredning. Sydvägg.
Ritning nr 330-60: Andaktsrum, inredning. Väggar.
Ritning nr 330-87: Bostadshusets entré.
Ritning nr K-0: Allmänna anvisningar.
Ritning nr K-3: Bjälklag över souterrängvåning I.
Ritning nr K-4: Bjälklag över souterrängvåning II.
Ritning nr 330-103: Inredningsförslag. Souterrängvåning.
Ritning nr 330-104: Inredningsförslag. Souterrängvåning.
Ritning nr 330-105: Inredningsförslag. Bottenvåning.
Ritning nr 330-107: Dopfunt i andaktsrum.
Ritning nr 330-114: Sektion genom församlingssal. 35 redovisande armaturplacering.
Ritning nr 330-119: Detalj till portsmygar med dörrstängare.
Ritning nr 330-121: Detaljer till överdel av dopfunt i andaktsrum.
Ritning nr 330-125: Talarstol till församlingssal.
Info/
 
21933 – 1960Ritningar till församlingshus i Gellivare (5 st), 1933. Tävlingsbidrag och ritningsförslag till kyrka och församlingshus i Gällivare (21 st), 1960.
Info/
 
31964Entreprenadkontrakt: Värme- och sanitära installationer, (plomberat), inklusive ritningar.
Ritning nr 43/63-1: Situationsplan och utvändigt avlopp. Värme- och sanitetsanläggningar.
Ritning nr 43/63-2: Plan + 60.40.
Ritning nr 43/63-3: Pannrum 04.
Ritning nr 43/63-4: Plan + 60.40.
Ritning nr 43/63-5: Plan + 63.50.
Ritning nr 43/63-6: Plan + 63.5.
Ritning nr 43/63-7: Vindsplan, fläktrum.
Ritning nr 43/63-8: Sektioner och detaljer.
Ritning nr 43/63-9: Sektioner.
Ritning nr 43/63-10: Principschema.
Ritning nr 43/63-H1: Rörgravsritning.
Ritning nr 43/63-H2: Håltagningsritning.
Ritning nr 43/63-H3: Håltagningsritning.
Ritning nr 43/63-H4: Håltagningsritning.
Ritning nr 43/63-H5: Håltagningsritning.
Ritning nr 43/63-H7: Håltagningsritning.
Info/