bild
Serie

Dopbok fr o m 1991-07-01

Biskopskulla kyrkoarkiv

Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11991 – 1996Innehåller även konfirmationsbok 1992-1998, vigselbok 1991-1999 och begravningsbok 1993-1999.