Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser och resolutioner

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1650 – 1759Se även Domkapitlet i Härnösands arkiv I:III, samling av förordningar. Består av skrivelser 1650-1759 angående prästerskapets löneförmåner m.m. Pagina 1-736. 
11692 – 1768Skrivelser från Kungliga Majestät, konsistoriet m.fl. 
21695 – 1746Skrivelser från Kungliga Majestät, konsistoriet m.fl. 
31713 – 1749Skrivelser från Kungliga Majestät, länsstyrelsen m.fl. 
41723 – 1832Skrivelser från Kungliga Majestät, länsstyrelsen m.fl. 
51750 – 1761Skrivelser från Kungliga Majestät, konsistoriet m.fl. 
61751 – 1766Skrivelser från Kungliga Majestät, länsstyrelsen m.fl. 
71762 – 1768Skrivelser från Kungliga Majestät, konsistoriet m.fl. 
81769 – 1801Skrivelser från Kungliga Majestät, länsstyrelsen m.fl. 
91680 – 17921680-1750,1792. Skrivelser från Kungliga Majestät, Kungliga Kollegier, länsstyrelsen m.fl.
Leverans 7/1969.
Utgöres av skrivelser 1680-1735. Kungliga Majestät instruktion angående roteringsbesvären 1792. Äldre register till skrivelserna.
 
101696 – 1735Skrivelser från länsstyrelsen m.fl.
Leverans 7/1969.
Med äldre register.
Häri även Länsstyrelsens kungörelser 1696-1735.
 
111832 – 1875Skrivelser från länsstyrelsen m.fl.
Leverans 7/1969.
1847-1866 saknas.
Häri även Kungliga resolution angående prästbostället 1823.
 
121833 – 1878Skrivelser från domkapitlet.
Leverans 7/1969.
1842-1843, 1847-1861 saknas.
Häri även skrivelser tillhörande prostarkivet. Bevillningsförordningar 1810-1819. Koncept odaterad, utan underskrift bl.a. till skrivelser till konsistoriet angående läseriet i Piteå, Skellefteå och Luleå socknar.
 
131860 – 1964Skrivelser och cirkulär från Statistiska Centralbyrån 1860-187; Diverse skrivelser 1903-1962 spridda år; Skrivelser från Statistiska Centralbyrån angående folkbokföringen 1948-1964