bild
Serie

Skrivelser och resolutioner

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1650 – 1759Se även Domkapitlet i Härnösands arkiv I:III, samling av förordningar. Består av skrivelser 1650-1759 angående prästerskapets löneförmåner m.m. Pagina 1-736. 
11692 – 1768Skrivelser från Kungliga Majestät, konsistoriet m.fl. 
21695 – 1746Skrivelser från Kungliga Majestät, konsistoriet m.fl. 
31713 – 1749Skrivelser från Kungliga Majestät, länsstyrelsen m.fl. 
41723 – 1832Skrivelser från Kungliga Majestät, länsstyrelsen m.fl. 
51750 – 1761Skrivelser från Kungliga Majestät, konsistoriet m.fl. 
61751 – 1766Skrivelser från Kungliga Majestät, länsstyrelsen m.fl. 
71762 – 1768Skrivelser från Kungliga Majestät, konsistoriet m.fl. 
81769 – 1801Skrivelser från Kungliga Majestät, länsstyrelsen m.fl. 
91680 – 17921680-1750,1792. Skrivelser från Kungliga Majestät, Kungliga Kollegier, länsstyrelsen m.fl.
Leverans 7/1969.
Utgöres av skrivelser 1680-1735. Kungliga Majestät instruktion angående roteringsbesvären 1792. Äldre register till skrivelserna.
 
101696 – 1735Skrivelser från länsstyrelsen m.fl.
Leverans 7/1969.
Med äldre register.
Häri även Länsstyrelsens kungörelser 1696-1735.
 
111832 – 1875Skrivelser från länsstyrelsen m.fl.
Leverans 7/1969.
1847-1866 saknas.
Häri även Kungliga resolution angående prästbostället 1823.
 
121833 – 1878Skrivelser från domkapitlet.
Leverans 7/1969.
1842-1843, 1847-1861 saknas.
Häri även skrivelser tillhörande prostarkivet. Bevillningsförordningar 1810-1819. Koncept odaterad, utan underskrift bl.a. till skrivelser till konsistoriet angående läseriet i Piteå, Skellefteå och Luleå socknar.
 
131860 – 1964Skrivelser och cirkulär från Statistiska Centralbyrån 1860-187; Diverse skrivelser 1903-1962 spridda år; Skrivelser från Statistiska Centralbyrån angående folkbokföringen 1948-1964