bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.

Tunabergs kyrkoarkiv

Serien innehåller:
- Handlingar utfärdade i utlandet
- Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.


Finns inga handlingar.