bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967

Ny kyrkoarkiv

Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11870 – 1905Arbetsattester och an-
mälningar 1870-1890, spridda år, till brott dömda 1885, förteckning över bortackorderade barn och rotehjon 1905. Häri även bilagor till flyttningslängderna 1853-1962, spridda år.
 
21869 – 1967Innehåll: Handlingar angående skyddsympning 1869 - 1957.
Dödförklarade 1913 - 1944.
Omyndigförklarade samt upph. av omyndighet 1917 - 1963.
Avi från sjukhus angående sinnessjukdom 1917 - 1964.
Meddelande från fångvårdskoloni 1928 - 1965.
Avier om äktenskaps upphörande 1933 - 1964.
Handlingar angående adoption
1920 - 1964.
Handlingar angående erhållet svenskt medborgarskap 1915 - 1962.
Handlingar angående värnplikt frikallade samt sjömanshus 1922 - 1966.
Äktenskapsbetyg 1932 - 1965.
Handlingar angående mantalsskrivning
1898 - 1934.
Faderskapserkännande 1847 - 1964.
Nya släktnamn 1946 - 1966.
Nya födelsenummer 1962 - 1966.
Handlingar för in- och utträde ur svenska kyrkan 1957 - 1966 samt förklarade sakna äktenskaplig börd 1958 m.m.
Häri även bilagor till flyttningslängderna 1965, födelse- och dopböckerna 1889-1967, död- och begravningsböckerna 1882-1964.