Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Husie kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1853Inb. Sockennämndens protokoll 1844-1850,
sundhetsnämndernas för Husie och Västra Skrävlinge protokoll 1853-08-10. Häri även kyrkoherdens konceptbok 1857-1863.