Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Husie kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1853Inb. Sockennämndens protokoll 1844-1850,
sundhetsnämndernas för Husie och Västra Skrävlinge protokoll 1853-08-10. Häri även kyrkoherdens konceptbok 1857-1863.