Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Husie kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1853Inb. Sockennämndens protokoll 1844-1850,
sundhetsnämndernas för Husie och Västra Skrävlinge protokoll 1853-08-10. Häri även kyrkoherdens konceptbok 1857-1863.