Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Ny kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11888 – 1948Kyrkoherde Fogelgrens tal vid sista gudstjänsten i Ny gamla kyrka 31/12 1888. Kort av den gamla kyrkan u.å. Fogelgrens tal vid orgelns invigning 25/3 1898. Manus för historik ny socken 1945. Folkskollärare Herman Nilssons (1860-1936) tal vid utläsningar i Stigen med omnejd, vägunderhållning inom ny socken fr o m 1904 samt taxeringsvärdet i hemmanen i Ny socken 1894-1896. Brev från biskop Arvid Runestam 1947-1948. Häri även syföreningens protokollsbok 1966-1976. Auktionsprotokoll 1939-1943. 
21739 – 1910Kyrkojournal (?), resolutioner m.fl. handlingar.