Torsdag den 6 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd. Det kan också förekomma störningar generellt på webbplatsen och i bildvisningen under den här tiden.
bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Ny kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien P. Serien är avslutad.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11888 – 1948Kyrkoherde Fogelgrens tal vid sista gudstjänsten i Ny gamla kyrka 31/12 1888. Kort av den gamla kyrkan u.å. Fogelgrens tal vid orgelns invigning 25/3 1898. Manus för historik ny socken 1945. Folkskollärare Herman Nilssons (1860-1936) tal vid utläsningar i Stigen med omnejd, vägunderhållning inom ny socken fr o m 1904 samt taxeringsvärdet i hemmanen i Ny socken 1894-1896. Brev från biskop Arvid Runestam 1947-1948. Häri även syföreningens protokollsbok 1966-1976. Auktionsprotokoll 1939-1943. 
21739 – 1910Kyrkojournal (?), resolutioner m.fl. handlingar.