Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Församlingsböcker på lösblad

Ekerö kyrkoarkiv

Serien, som omfattar perioden 1975 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Adress- och fastighetsregister, se volym A II c: 5.

Serien avslutad.

 Volymer (37 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Asknäs - Brygga.. 
2Ekebyhov 1:1 - Ekebyhov 1:242. 
3Ekebyhov 1:243 - Ekebyhov 1:328. 
4Ekebyhov 1:329. 
5Ekebyhov 1:329. 
6Ekebyhov 1:330 - Ekebyhov 1:449. 
7Ekebyhov 1:450 - Ekebyhov 1:509. 
8Ekebyhov 1:542 - Ekerö-Sundby. 
9Ekebyhov 1:515 - Ekebyhov 1:527. 
10Ekerö-Väsby 1:1 - Ekerö-Väsby 43:99. 
11Ekerö-Väsby 43:100 - Ekerö-Väsby 43:229. 
12Ekerö-Väsby 43:230 - Ekerö-Väsby 43:349. 
13Ekerö-Väsby 43:350 - Ekerö-Väsby 43:449. 
14Ekerö-Väsby 43:450 - Ekerö-Väsby 43:569. 
15Ekerö-Väsby 43:570 - Hörnan. 
16Kaggeholm. 
17Klockargården - Nyckelby. 
18Närlunda 4:2 - Närlunda 13:8. 
19Närlunda 14:2 - Närlunda 41:25. 
20Närlunda 41:26 - Närlunda 41:149. 
21Närlunda 41:150 - Närlunda 43:1. 
22Närlunda 50:2 - Närlunda småbruk. 
23Närlunda tomtområde - Rasta 23:3. 
24Rasta 23:4 - Sundby. 
25Tappström 1:46 - Tappström 2:54. 
26Tappström 3:1. 
27Tappsund 1:3 - Tappsund 1:58. 
28Tappsund 1:61 - Tranholmen. 
29Träkvista 1:11 - Träkvista 1:199. 
30Träkvista 1:200 - Träkvista 1:316. 
31Träkvista 2:4 - Träkvista 3:57. 
32Träkvista 3:59 - Träkvista 3:199. 
33Träkvista 3:200 - Träkvista 25:12. 
34Väsby 1:1 - Väsby 43:299. 
35Väsby 43:300 - Väsby 43:498. 
36Väsby 43:500 - Älby. 
37Älvnäs. På församlingen skrivna. Utan känt hemvist.