Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Församlingsböcker på lösblad

Ekerö kyrkoarkiv

Serien, som omfattar perioden 1975 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Adress- och fastighetsregister, se volym A II c: 5.

Serien avslutad.

 Volymer (37 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Asknäs - Brygga.. 
2Ekebyhov 1:1 - Ekebyhov 1:242. 
3Ekebyhov 1:243 - Ekebyhov 1:328. 
4Ekebyhov 1:329. 
5Ekebyhov 1:329. 
6Ekebyhov 1:330 - Ekebyhov 1:449. 
7Ekebyhov 1:450 - Ekebyhov 1:509. 
8Ekebyhov 1:542 - Ekerö-Sundby. 
9Ekebyhov 1:515 - Ekebyhov 1:527. 
10Ekerö-Väsby 1:1 - Ekerö-Väsby 43:99. 
11Ekerö-Väsby 43:100 - Ekerö-Väsby 43:229. 
12Ekerö-Väsby 43:230 - Ekerö-Väsby 43:349. 
13Ekerö-Väsby 43:350 - Ekerö-Väsby 43:449. 
14Ekerö-Väsby 43:450 - Ekerö-Väsby 43:569. 
15Ekerö-Väsby 43:570 - Hörnan. 
16Kaggeholm. 
17Klockargården - Nyckelby. 
18Närlunda 4:2 - Närlunda 13:8. 
19Närlunda 14:2 - Närlunda 41:25. 
20Närlunda 41:26 - Närlunda 41:149. 
21Närlunda 41:150 - Närlunda 43:1. 
22Närlunda 50:2 - Närlunda småbruk. 
23Närlunda tomtområde - Rasta 23:3. 
24Rasta 23:4 - Sundby. 
25Tappström 1:46 - Tappström 2:54. 
26Tappström 3:1. 
27Tappsund 1:3 - Tappsund 1:58. 
28Tappsund 1:61 - Tranholmen. 
29Träkvista 1:11 - Träkvista 1:199. 
30Träkvista 1:200 - Träkvista 1:316. 
31Träkvista 2:4 - Träkvista 3:57. 
32Träkvista 3:59 - Träkvista 3:199. 
33Träkvista 3:200 - Träkvista 25:12. 
34Väsby 1:1 - Väsby 43:299. 
35Väsby 43:300 - Väsby 43:498. 
36Väsby 43:500 - Älby. 
37Älvnäs. På församlingen skrivna. Utan känt hemvist.