bild
Serie

Församlingsböcker på lösblad

Ekerö kyrkoarkiv

Serien, som omfattar perioden 1975 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Adress- och fastighetsregister, se volym A II c: 5.

Serien avslutad.

 Volymer (37 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Asknäs - Brygga..
Info/
 
2Ekebyhov 1:1 - Ekebyhov 1:242.
Info/
 
3Ekebyhov 1:243 - Ekebyhov 1:328.
Info/
 
4Ekebyhov 1:329.
Info/
 
5Ekebyhov 1:329.
Info/
 
6Ekebyhov 1:330 - Ekebyhov 1:449.
Info/
 
7Ekebyhov 1:450 - Ekebyhov 1:509.
Info/
 
8Ekebyhov 1:542 - Ekerö-Sundby.
Info/
 
9Ekebyhov 1:515 - Ekebyhov 1:527.
Info/
 
10Ekerö-Väsby 1:1 - Ekerö-Väsby 43:99.
Info/
 
11Ekerö-Väsby 43:100 - Ekerö-Väsby 43:229.
Info/
 
12Ekerö-Väsby 43:230 - Ekerö-Väsby 43:349.
Info/
 
13Ekerö-Väsby 43:350 - Ekerö-Väsby 43:449.
Info/
 
14Ekerö-Väsby 43:450 - Ekerö-Väsby 43:569.
Info/
 
15Ekerö-Väsby 43:570 - Hörnan.
Info/
 
16Kaggeholm.
Info/
 
17Klockargården - Nyckelby.
Info/
 
18Närlunda 4:2 - Närlunda 13:8.
Info/
 
19Närlunda 14:2 - Närlunda 41:25.
Info/
 
20Närlunda 41:26 - Närlunda 41:149.
Info/
 
21Närlunda 41:150 - Närlunda 43:1.
Info/
 
22Närlunda 50:2 - Närlunda småbruk.
Info/
 
23Närlunda tomtområde - Rasta 23:3.
Info/
 
24Rasta 23:4 - Sundby.
Info/
 
25Tappström 1:46 - Tappström 2:54.
Info/
 
26Tappström 3:1.
Info/
 
27Tappsund 1:3 - Tappsund 1:58.
Info/
 
28Tappsund 1:61 - Tranholmen.
Info/
 
29Träkvista 1:11 - Träkvista 1:199.
Info/
 
30Träkvista 1:200 - Träkvista 1:316.
Info/
 
31Träkvista 2:4 - Träkvista 3:57.
Info/
 
32Träkvista 3:59 - Träkvista 3:199.
Info/
 
33Träkvista 3:200 - Träkvista 25:12.
Info/
 
34Väsby 1:1 - Väsby 43:299.
Info/
 
35Väsby 43:300 - Väsby 43:498.
Info/
 
36Väsby 43:500 - Älby.
Info/
 
37Älvnäs. På församlingen skrivna. Utan känt hemvist.
Info/