bild
Serie

Handlingar ang kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11836 – 1860Handlingar ang bostället
Lev 37/1964
 
21847 – 1848Handlingar ang komminister- bostället Lev 3/1973
Häri även skolstyrelseprotokoll 1852; bilagor till husförhörs- längden 1879-1892, spr år; Förteckning över döda 1873-1875; handlingar ang Älvsby kapell- församlings skiljande från Piteå ang väg- och skjutshåll 1872 och 1875
 
31897 – 1958Protokollsbok och kartor ang Kyrkomalmen Häri även handlingar,
ritningar, anbud och kontrakt ang reparation och tillbyggnad
av kyrkoherdeboställe och
komministerbostad
 
41919 – 1970Lagfartsbevis, kartor, kontrakt och övriga handlingar ang av församlingen förvärvade områden
i Älvsby köping, 1954 Häri även handlingar ang Karlsdal 1:1 och
1:2
 
51950 – 1999Handlingar ang kyrkstugu-
området Häri även förslag
till ny kyrkstuguförordning
 
61965 – 1999Handlingar och ritningar ang reparation och tillbyggnad av kyrkoherdebostaden och pastors-
expeditionen i Älvsbyn Häri även handlingar och ritningar ang omändring av komministerbostaden i Vidsel
 
71973 – 1974Anbudshandlingar, byggnads-
beskrivning och besiktnings-
protokoll ang förråds- och
personalbyggnad å stg 369
Häri även ritningar
 
81973 – 1978Anbudsgranskning, byggmötes-
och besiktningsprotokoll ang
församlingsgården i Älvsbyn,
etapp I
 
91975 – 1976Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt för byggnads- och målningsarbeten i församlings-
gården i Älvsbyn
 
101975 – 1976Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt ang elinstallationer
i församlingsgården i Älvsbyn
 
111975 – 1976Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt ang värme- och
sanitetsanläggningar i församlingsgården i Älvsbyn
 
121975 – 1976Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt ang ventilations-
anläggningar i församlings-
gården i Älvsbyn
 
131976 – 1979Anbudsgranskning, byggmötes-
och besiktningsprotokoll ang Älvsbyns församlingsgård,
etapp II Häri även handlingar och ritningar ang markarbeten
 
141977Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt ang byggnadsarbeten i Älvsbyns församlingsgård
 
151977Inb Ritningar och entreprenad- kontrakt ang målningsarbeten 
161977Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt ang rörtekniska anläggningar
 
171977Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt ang luftbehandlings-
anläggning
 
181977Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt ang elinstallationer
 
191977Inb Ritningar och entreprenad-
kontrakt ang hissanläggningSerien avslutad