För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Valbo kyrkoarkiv

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11835 – 1906Kapsel
1835-1906 spr år
Ekonomiska besiktningar
Lev. 37/1972
Inneh även:
Statsförslag ang inkomster och utgifter för kyrka 1862-1880, 1917
räkenskapssammandrag med inkomst- och utgiftsverifikationer 1882-1895 spr
år
Visitationsprotokoll i avskrift 1752
Inventarieförteckningar med protokoll 1829, 1860, 1881-1884, 1895
Bänkdelningslängd 1843, 1853, 1865
 
21873 – 1983Handlingar angående lönebostället Valbo Backa 6:1. Häri bland annat handlingar angående jakträtt 1919-1944, redovisningar angående lönebostället 1935-1951, om- och tillbyggnad av ekonomibyggnaden 1949.
Skrivelse om folkskolhus vid Forsbacka bruk 1885
Kostnadsförslag till stallbyggnad vid Valbo prostgård 1906
Skrivelse om villa, Kullsta, Storvik 1917
 
31904 – 1994Stiftnämnden angående Backa 6:1, ägoutbyte mellan Backa 6:1 och Valla 5:1 1941-1942, handlingar rörande enskild väg Bond Olamsen-Hanåsen-Björksta broarne 1944, handlingar och kartor angående Backa och Valla skifteslag avstyckningar från Backa 6:1 1954-1958. 
41941 – 1981Handlingar och ritningar angående kyrkvaktmästarbostaden Backa 6:1 1941, 1969 samt 1973, vägrättskontrakt 1958-1968, täckdikning Backa 6:1 1963, handlingar angående församlingshemmet vid Valbo kyrka 1974-1981, lagfart Valbo Backa 6:1 1980. 
51917 – 1960Handlingar och ritningar angående kyrkoherdegården 1917, 1942, 1959-1960. 
61906 – 1981Lagfartshandlingar avseende Hästbo 6:1, 6:2 1906-1963, lagfartshandlingar rörande Valbo Ytterhärde 2:14, 2:15, 5:4, 5:5, Forsbacka 3:7 och 21:1 1923-1965, avstycking ägoutbyte Svartberget 1:1 1947-1955, handlingar angående Valbo Ön 5:25 1957-1971, handlingar angående Valbo Backa 11:1 1979, fastighetsreglering Valbo Vall 5:3 11:1 samt Backa 3:6 och 6:10 1981. 
71943 – 1978Handlingar och ritningar angående Valbo komministergård 1943.1947 samt 1963, handlingar angående Valbo kyrkoherdegård samt komministergårdarna i Valbo och Forsbacka 1958-1960, handlingar angående ombyggandet av annexet vid Valbo församlingshem till ungdomsgård 1972, handlingar angående ombyggnad av pastorsexpeditionen vid Valbo kyrka 1978. 
81959 – 1977Handlingar och ritningar angående ekonomibyggnad vid Valbo kyrka. 
91972Handlingar och ritningar angående ombyggnad av sockenstuga i Valbo. 
101984Handlingar och ritningar angående ombyggnad Valbo församlingsgård. 
111984Ritningar angående ombyggnad Valbo församlingsgård 
121912 – 1992Handlingar och ritningar angående prästgård Forsbacka kyrka 1912, 1917 samt 1950, handlingar angående bisättningsrum under sockenstugan i Valbo 1950, handlingar angående reparation av arrendebostaden vid Valbo prästgård 1938 och 1952, handlingar angående Järvsta prästgård - byggande utan år och reparationer 1956, handlingar och ritningar angående förrådsbyggnad Forsbacka kyrkogård 1957, handlingar angående Hemlingsby kyrksal 1957-1962, handlingar angående inbrottslarm Forsbacka kyrka och ekonomibyggnad 1992. 
131918 – 1994Arrendekontrakt Gudsmedsvreten 1918-1988, arrendekontrakt Valbo Backa 6:1 1968-1988, arrendekontrakt angående Valbo Backa 6:1 och 6:10 1977-1998, arrendekontrakt Valbo Backa 2:6, 2:8 samt 11:1 1987-1988. 
141910 – 1997Ekonomiska besiktningar 1910-1978, stiftnämndens protokoll 1934-1940 lucka 1937, försäkringshandlingar 1947-1961, lånehandlingar 1960, diverse fastighetshandlingar 1971-1975, lägenhetsregistret 1997. 
151911 – 1971Skogshushållningsplaner med kartor 1922-1968, handlingar angående skogen 1911-1971 
161924 – 1972Handlingar angående skogsförsäljningar coh virkesmätningar. 
171942 – 1980Deklarationer. Lucka 1955 
181981 – 1998Deklarationer 1981-1998, lucka 1989 samt fonddeklarationer 1988-1991.