Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Handlingar ang Älvsby kyrka

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11880 – 1940Handlingar, ritningar och besiktningsprotokoll ang kyrkans
restaurering Häri även handlingar ang installation av elbelysning, kyrkklockor, klockringning, ny orgel samt lagfartsbevis för Kyrkovallen nr 1
 
21959 – 1970Handlingar och protokollsutdrag
ang restaurering av kyrkan Häri även anbudsförteckning, besikt- ningsprotokoll och korrespondens med Riksantikvarieämbetet
 
31965 – 1972Handlingar, ritningar och protokollsutdrag ang restaurering av kyrkan 
41966 – 1970Inb Entreprenadhandlingar ang restaurering av kyrkan Häri även
uppmätnings-, konstruktions-
och arbetsritningar
 
51968Handlingar och reviderade ritningar över kyrkan 
61968 – 1969Inb Handlingar, ritningar och kontrakt ang elinstallation
i kyrkan
 
71968 – 1970Inb Handlingar, ritningar och kontrakt ang ventilations-
installation i kyrkan
 
81968 – 1970Inb Handlingar, ritningar och kontrakt ang ang värme- och sanitetsinstallationer i kyrkan 
91968 – 1970Inb Handlingar, ritningar och kontrakt ang målningsarbeten 
101968 – 1971Handlingar och ritningar ang nya kyrkbänkar, orgelns placering,
koret, andaktsrum och skrudskåp
Häri även en sammanställning av kostnader i samband med kyrkans restaurering
 
111997 – 1999Handlingar och ritningar ang målning av kyrkans yttertak
Häri även protokollsutdrag från byggmöten och besiktningarSerien avslutad