Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Högalids kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11923 – 1932Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Inventarieförteckning. 
21923 – 1959Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Inventarieförteckning. 
31923 – 1959Sekretssbelagd enligt offentlihgets- och sekretesslagen 18:8. Inventarieförteckning, omarbetad och specificerad. 
41927 – 1988Inventarieförteckning, kortregister, församlingshuset 1927-1983, bostadshuset 1938-1988, utlånade och utrangerade. 
51952 – 1967Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Förvärvsjournal och inventariebok med specifikation och nummerförteckning på de platser inventarierna är placerade.

Arkivförteckning, upprättad 1952.
 
61964 – 1996Arkivförteckningar (ej kompletta) och övriga handlingar rörande arkivet 1964-1988, inventeringsinstrument 1965, 1980, Stadsarkivets inspektionsprotokoll 1976-1996, förteckning över ritningsarkivet 1994. 
71999Slutförteckning av arkivet upprättad på Stadsarkivet 2005.

En serie, O I b, avviker från slutåret 1999 och är avslutad mars 2005 när arkivet levererades till Stadsarkivet.