Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Högalids kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11923 – 1932Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Inventarieförteckning. 
21923 – 1959Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Inventarieförteckning. 
31923 – 1959Sekretssbelagd enligt offentlihgets- och sekretesslagen 18:8. Inventarieförteckning, omarbetad och specificerad. 
41927 – 1988Inventarieförteckning, kortregister, församlingshuset 1927-1983, bostadshuset 1938-1988, utlånade och utrangerade. 
51952 – 1967Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Förvärvsjournal och inventariebok med specifikation och nummerförteckning på de platser inventarierna är placerade.

Arkivförteckning, upprättad 1952.
 
61964 – 1996Arkivförteckningar (ej kompletta) och övriga handlingar rörande arkivet 1964-1988, inventeringsinstrument 1965, 1980, Stadsarkivets inspektionsprotokoll 1976-1996, förteckning över ritningsarkivet 1994. 
71999Slutförteckning av arkivet upprättad på Stadsarkivet 2005.

En serie, O I b, avviker från slutåret 1999 och är avslutad mars 2005 när arkivet levererades till Stadsarkivet.