Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Kartor och ritningar - kyrkan

Bjurholms kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11867 – 1934Projektritning till ny kyrka för Bjurholms församling i Västerbottens län. E. Evan Rothstein 1867-1868. HLA nr 519 (1 st)

Ritning till Tornet och Östra gaveln till Bjurholms kyrka. 1872. C.L. Rönnberg. HLA nr 521. (1 st)

Stommen till Bjurholms kyrka. 1872. C.L. Rönnberg. HLA nr 522. (1 st)

Ritning till ny kyrka för Bjurholms församling i Västerbottens län. E. Evan Rothstein 1874. HLA nr 523. (1 st)

Bjurholms kyrka:
Grundplan, 1933 (2 st)
Sektioner, 1933 (6 st)
Tornsektioner, 1933 (7 st)
Plan, 1933 (4 st)
Klockbockar, 1933 (3 st)
Läktarplan, 1933 (4 st)
Snickeriförteckning, 1933 (3 st)
Fasad, 1933 (6 st)
Dopfunt, 1934 (4 st)
Predikostol, 1934 (4 st)
Info/
 
-1903Förslag till ändring av koret i Bjurholms kyrka 1903.
Ingår i volym J:1
 
21960 – 1966Bjurholms kyrka:
Träkors å gavel 1960 (5 st)
Utflyttning av inskriptionstavla 1960 (4 st)
Sektion av taklist 1960 (8 st)
Ny huvudportal 1960 (4 st)
Ändring av sakristian 1960 (2 st)
Ändring av fasadbeklädnad 1960 (26 st)
Förslag till ny orgel 1965 (2 st)
Förslag till dopfunt 1966 (1 st)
Kompletterande förbättring, Läktarplan, plan, sektioner 1966 (4 st)
Ritning till foder och lister, utan år (1 st)
Info/
 
31934 – 1947Bjurholms kyrka:
Bänkindelning, 1934 (2 st)

Häri även:
Kopia av karta över inägorna och rågångarna omkring Bjurholms kyrkoherdeboställe 209/936 Mantal Bjurholm Nr. 4. Upprättad 1921, 1947 (1 st)

Rullade.
Info/