bild
Dossier-akt

[Rester av dossiersystemet enligt 1818 års generalinventarium]

Utrikesdepartementet med föregångare

Handlingar ang. biläggandet av ett missförstånd mellan Sverige och Frankrike 1834 genom engelsk bemedling. Gällde
teaterpjäsen "Le camerade de lit" som uppfattades som känkande för Karl XIV Johan. Dossier med brev från G. Löwenhielm till G. af Wetterstedt, ett konferensprotokoll mellan utrikesministern och engelske ministern, samt not växling med ryske ministern Suchtelen

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Lagrad i: SE/RA/221/2210.01.1/F/F 1/F 1 A/5