Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Ritningar

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv

Serien inte helt kronologisk.

 Kartor / ritningar (49 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Klockstapel, klockornas upphängningOdat.3 blad varav klockornas upphängning är mycket söndrig. 
02:001S:t Olai kyrka, läktare, planer. elanläggningOdat.10 blad varav tre blad angående elanläggning är blåkopior. 
03:001Eggerska flickskolan, fasader, planer, skärningarOdat.3 blad. 
04:001Församlingshus i S:t Olai, planer, sektion, fasaderOdat.12 blad. 
05:001Norrköpings stadskyrka, reparation, fasad, gavel-genomskärningar, plan, klocktorn, predikstol1766 – 17975 blad. År 1766, 1788, 1797. Med år 1767 okänt kan vara altardel. 
06:001S:t Olai kyrka, sakristia, planer, sektioner, fasader, fönstermålningar1855 – 18895 blad, varav 3 blad år 1870 har söndriga kanter. År 1855, 1870, 1889. 
07:001S:t Olai kyrka, ombyggnad av paviljongerna och klocktornet18902 blad varav 1 blad är mycket söndrigt. Med detaljritningar till klocktorn 4 blad odat. Med 1 blad torn odat. 
08:001Förslag till ombyggnad av S:t Olais kyrkas torn18923 blad papper på papp. Med S:t Olai kyrktorn odat. Med dekorering S:t Olai kyrkas torn 2 blad odat. 
09:001Förslag till dekorering av S:t Olai kyrka18934 blad. Papper på papp. 
10:001S:t Olai kyrka, altaruppställning1896 – 18972 blad. Med altarkors odat. 
11:001S:t Olofsskolan, fasader, planer19049 blad, varav 2 blad odat. 
12:001Bostadshus å stadsägan nr 93, 101 i S:t Johannes Norrköping19252 blad, varav 1 blad är söndrig. 
13:001S:t Olai kyrka, planer, bjälklag, dörrar, fönster, radioatornischer19387 blad. 
14:001S:t Olai kyrka, förslag till restaurering: läktarplan1940 
15.001S:t Olai kyrka, fasader, planer, sektioner, dörrar, fönster, sidoläktare mm194433 blad. 
15:002S:t Olai kyrka, förslag till restaurering: värmeledning19443 blad. 
15:003S:t Olai kyrka, preliminärt konstruktionsförslag till läktare, el19446 blad. 
16:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, planer av bottenvåning, vån 1 tr och vindsvåning19594 uppmätningsritningar. 
17:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, pastorsexp. och församlingslokarer: planer, fasader, sektioner mm196025 blad. Med arbetsbeskrivning, målningsbeskrivning och protokoll. 
17:002Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, stark- och svagströmsanläggning, elanläggning19609 blad. 
17:003Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, VVS-anläggning196011 blad. 
17:004Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, bjälklag19604 blad. 
18:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, kokskåp och vikvägg på vind1963 
19:001S:t Olai kapell, förslag till förandring: plan , fasader19651 blad och 1 dubblett. 
20:001S:t Olai kyrka, förslag till kororgel19721 blad och 1 dubblett. 
21:001Förslag på nattvardssilver1973 – 19788 blad. År 1973, 1977-1978. Med prislista mm. 
22:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, skissförslag till ombyggnad av gårdshus mm: planer 197412 blad. 
23:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, ändringsförslag: planer197512 blad. 
24:001S:t Olai kyrka, planer1985 – 19869 blad. Förhandskopior och relationsritningar. 
25:001S:t Olai kyrka, fasader, plan och inredning av sakristiabyggnad1987 – 19894 blad. Med beskrivning till förslag till uppvärmning-ventilation 1989. 
26:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olaigården, skiss till hissinstallation1993 
27:001S:t Olai kyrka, planer, sektioner läktarplan, inredning i pentry199410 blad. Även odat. 
28:001S:t Olai kyrka, infodisk, kapphylla, dopfunt, inredning skrudkammare mm199617 blad. Med ritningsförteckning 
29:001S:t Olai kyrka, inredning i sakristia och skrudkammare, infodisk, kapphyllor mm199733 blad och 7 blad ang. inredning i sakristia, förhandskopia, ej antaget odat. Med PM för anbudsgivare - inredning. 
29:002S: t Olai kyrka, ombyggnad: elinstallation19975 blad. Med teknisk beskrivning och ritningsförteckning. 
30:001S:t Olai kyrka. perpektiv mot orgelläktare och kyrkbänkskvarter1997 – 19986 blad. 
31:001S: t Olai kyrka, altarbord, detaljer, konsekrationskors, infodisk mm19988 blad. Med protokoll informationsdisk 1999. 
32:001Kv Korpen, Olaigården, förfrågningsunderlag, ombyggnad av församlingsexpedition200010 blad. Med 5 odaterade planer. Med panelkort. 
32:002Kv Korpen, Olaigården, bygghandlingar, ombyggnad av församlingsexpedition20002 blad. Plan 1 tr, entréplan, sektion A. 
32:003Kv Korpen, Olaigården. Församlingshem, församlingsexpedition. Relationshandlingar.20004 blad. 
33:001Förslag till asyl/sanatorium för Lungsjuka i Norrköping, situationsplan, fasader, planerOdat.8 blad. Papper på papp. Söndriga blad. 
34:001S:t Olai kyrka, förslag till skärmväggar för orgelverket1918 
35:001S:t Olai kyrkas västtorn1957Uppmätningsritning. På ritningen står (1626-1656) 
36:001S:t Olai kyrka. VA-installation. Regnvattenledning.19782 blad. 
37:001S:t Olai kyrka. Åskskyddsabläggning m.m.19873 blad. 
38:001S:t Olai kyrka. VVS-konstruktion19973 blad. 
39:001Kv Korpen, ritning till ombyggnad av egendom, tomten nr 419265 blad. Kopior. 
40:001S:t Olai kyrka och flygelbyggnader. Uppmätningsritning1981 – 19832 blad. 
41:001S:t Olai kyrka. Uppmätning, läktare, pannrum, källarplan1985 – 19862 blad.