Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Ritningar

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv

Serien inte helt kronologisk.

 Kartor / ritningar (49 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Klockstapel, klockornas upphängningOdat.3 blad varav klockornas upphängning är mycket söndrig. 
02:001S:t Olai kyrka, läktare, planer. elanläggningOdat.10 blad varav tre blad angående elanläggning är blåkopior. 
03:001Eggerska flickskolan, fasader, planer, skärningarOdat.3 blad. 
04:001Församlingshus i S:t Olai, planer, sektion, fasaderOdat.12 blad. 
05:001Norrköpings stadskyrka, reparation, fasad, gavel-genomskärningar, plan, klocktorn, predikstol1766 – 17975 blad. År 1766, 1788, 1797. Med år 1767 okänt kan vara altardel. 
06:001S:t Olai kyrka, sakristia, planer, sektioner, fasader, fönstermålningar1855 – 18895 blad, varav 3 blad år 1870 har söndriga kanter. År 1855, 1870, 1889. 
07:001S:t Olai kyrka, ombyggnad av paviljongerna och klocktornet18902 blad varav 1 blad är mycket söndrigt. Med detaljritningar till klocktorn 4 blad odat. Med 1 blad torn odat. 
08:001Förslag till ombyggnad av S:t Olais kyrkas torn18923 blad papper på papp. Med S:t Olai kyrktorn odat. Med dekorering S:t Olai kyrkas torn 2 blad odat. 
09:001Förslag till dekorering av S:t Olai kyrka18934 blad. Papper på papp. 
10:001S:t Olai kyrka, altaruppställning1896 – 18972 blad. Med altarkors odat. 
11:001S:t Olofsskolan, fasader, planer19049 blad, varav 2 blad odat. 
12:001Bostadshus å stadsägan nr 93, 101 i S:t Johannes Norrköping19252 blad, varav 1 blad är söndrig. 
13:001S:t Olai kyrka, planer, bjälklag, dörrar, fönster, radioatornischer19387 blad. 
14:001S:t Olai kyrka, förslag till restaurering: läktarplan1940 
15.001S:t Olai kyrka, fasader, planer, sektioner, dörrar, fönster, sidoläktare mm194433 blad. 
15:002S:t Olai kyrka, förslag till restaurering: värmeledning19443 blad. 
15:003S:t Olai kyrka, preliminärt konstruktionsförslag till läktare, el19446 blad. 
16:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, planer av bottenvåning, vån 1 tr och vindsvåning19594 uppmätningsritningar. 
17:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, pastorsexp. och församlingslokarer: planer, fasader, sektioner mm196025 blad. Med arbetsbeskrivning, målningsbeskrivning och protokoll. 
17:002Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, stark- och svagströmsanläggning, elanläggning19609 blad. 
17:003Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, VVS-anläggning196011 blad. 
17:004Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, bjälklag19604 blad. 
18:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, kokskåp och vikvägg på vind1963 
19:001S:t Olai kapell, förslag till förandring: plan , fasader19651 blad och 1 dubblett. 
20:001S:t Olai kyrka, förslag till kororgel19721 blad och 1 dubblett. 
21:001Förslag på nattvardssilver1973 – 19788 blad. År 1973, 1977-1978. Med prislista mm. 
22:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, skissförslag till ombyggnad av gårdshus mm: planer 197412 blad. 
23:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olai, ändringsförslag: planer197512 blad. 
24:001S:t Olai kyrka, planer1985 – 19869 blad. Förhandskopior och relationsritningar. 
25:001S:t Olai kyrka, fasader, plan och inredning av sakristiabyggnad1987 – 19894 blad. Med beskrivning till förslag till uppvärmning-ventilation 1989. 
26:001Kv Korpen Nr 4, S:t Olaigården, skiss till hissinstallation1993 
27:001S:t Olai kyrka, planer, sektioner läktarplan, inredning i pentry199410 blad. Även odat. 
28:001S:t Olai kyrka, infodisk, kapphylla, dopfunt, inredning skrudkammare mm199617 blad. Med ritningsförteckning 
29:001S:t Olai kyrka, inredning i sakristia och skrudkammare, infodisk, kapphyllor mm199733 blad och 7 blad ang. inredning i sakristia, förhandskopia, ej antaget odat. Med PM för anbudsgivare - inredning. 
29:002S: t Olai kyrka, ombyggnad: elinstallation19975 blad. Med teknisk beskrivning och ritningsförteckning. 
30:001S:t Olai kyrka. perpektiv mot orgelläktare och kyrkbänkskvarter1997 – 19986 blad. 
31:001S: t Olai kyrka, altarbord, detaljer, konsekrationskors, infodisk mm19988 blad. Med protokoll informationsdisk 1999. 
32:001Kv Korpen, Olaigården, förfrågningsunderlag, ombyggnad av församlingsexpedition200010 blad. Med 5 odaterade planer. Med panelkort. 
32:002Kv Korpen, Olaigården, bygghandlingar, ombyggnad av församlingsexpedition20002 blad. Plan 1 tr, entréplan, sektion A. 
32:003Kv Korpen, Olaigården. Församlingshem, församlingsexpedition. Relationshandlingar.20004 blad. 
33:001Förslag till asyl/sanatorium för Lungsjuka i Norrköping, situationsplan, fasader, planerOdat.8 blad. Papper på papp. Söndriga blad. 
34:001S:t Olai kyrka, förslag till skärmväggar för orgelverket1918 
35:001S:t Olai kyrkas västtorn1957Uppmätningsritning. På ritningen står (1626-1656) 
36:001S:t Olai kyrka. VA-installation. Regnvattenledning.19782 blad. 
37:001S:t Olai kyrka. Åskskyddsabläggning m.m.19873 blad. 
38:001S:t Olai kyrka. VVS-konstruktion19973 blad. 
39:001Kv Korpen, ritning till ombyggnad av egendom, tomten nr 419265 blad. Kopior. 
40:001S:t Olai kyrka och flygelbyggnader. Uppmätningsritning1981 – 19832 blad. 
41:001S:t Olai kyrka. Uppmätning, läktare, pannrum, källarplan1985 – 19862 blad.