Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Ritningar

Tidersrums kyrkoarkiv

Planförvaring om inget annat anges. Se även O I a:1, O I b:1, OII:1 och K IV:1.
Serien inte helt kronologisk.

 Kartor / ritningar (6 st)