bild
Serie

Ritningar

Tidersrums kyrkoarkiv

Planförvaring om inget annat anges. Se även O I a:1, O I b:1, OII:1 och K IV:1.
Serien inte helt kronologisk.

 Kartor / ritningar (6 st)