bild
Serie

Övriga ämnesordnade handlingar

Utrikesdepartementet med föregångare

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
F 5 AAnsökningar om konsulstjänster samt andra konsulsärenden1860 – 1893Serien buntad 
F 5 BMiscellanea, kronologiskt ordnade1814 – 1900Serien buntad

Miscellanea är en inom Kabinettet bildad serie av sådana kronologiskt ordnade handlingar som inte placerats vare sig i de vanliga årsbuntarna eller i dossiererna. Serien har i Riksarkivet varit föremål för viss genomgång, varvid ett stort antal handlingar överförts till andra serier, t.ex. Osignerade samt upplösta dossierer, F 1 D, eller till andra samlingar. Då hänvisningsblad finns har ett återställande av den heterogena serien inte ansetts nödvändig. Den återstående Miscellaneaserien innehåller huvudsakligen allehanda avskrifter samt handbrev och andra icke diarieförda handlingar.

 
F 5 CSamlingsserie1748 – 1944Serien buntad om ej annat anges

Serien består av handlingar som tillhört olika i RA bildade serier. Åtskilliga handlingar har dessförinnan tillhört Miscellanea eller den Sandgren-Rydbergska nummersviten