bild
Serie

Brevkoncept

Berghauptmannens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/529/B1
ExtraIDB1
Omfång
18 Volymer 
Datering
16911862(Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkningSerien inbunden, där ej annat anges; defekta band kapslade. I volymerna 12-18 har iakttagits, att inkomna handlingar inbundits vid koncepten till de svar, som de föranlett.
För åren 1714-1730: I inventariet vid bergmästareskiftet 1759 (= vol 167), s.432 står: "Uti 1731 års inventario står antecknadt, at uti 2ne lådor i skåpet legat utan ordning Concepter af Framl. Assessorens Johan Angersteins Bref till Kongl. Collegierne etc för år 1714; item af Framl. Hr BergsRådet Swab ifrån 1715 til 1730 inclusive och at the borde i sin ordning läggas, inbindas och registreras; men sedermera hafwa the blifwit borttagne, utan at någon wet, uti hwars händer de stadnat, hwaröfwer Framl. Hr Bergs Rådet Troili hafwer wid flera tillfällen yttrat sitt missnöje".

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11