Torsdag den 22 februari kl. 16.30–20.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Brevkoncept

Berghauptmannens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/529/B1
ExtraIDB1
Omfång
18 Volymer 
Datering
16911862(Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkningSerien inbunden, där ej annat anges; defekta band kapslade. I volymerna 12-18 har iakttagits, att inkomna handlingar inbundits vid koncepten till de svar, som de föranlett.
För åren 1714-1730: I inventariet vid bergmästareskiftet 1759 (= vol 167), s.432 står: "Uti 1731 års inventario står antecknadt, at uti 2ne lådor i skåpet legat utan ordning Concepter af Framl. Assessorens Johan Angersteins Bref till Kongl. Collegierne etc för år 1714; item af Framl. Hr BergsRådet Swab ifrån 1715 til 1730 inclusive och at the borde i sin ordning läggas, inbindas och registreras; men sedermera hafwa the blifwit borttagne, utan at någon wet, uti hwars händer de stadnat, hwaröfwer Framl. Hr Bergs Rådet Troili hafwer wid flera tillfällen yttrat sitt missnöje".

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11