bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna. Anmälningar och attester m.fl. bilagor

Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

Vissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsfrist: 20 år.

I serien ingår bilagor till emigrantregistret (volym H I a:19).

För handlingar angående erkännande av faderskap för tiden 1900-1967 se serie H III b, för tiden 1968--1991-06-30 se även serie H III b.

Se även serie H V.

Serien i kartonger där ej annat anges.

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11700 – 1894Kapsel. Spridda år. Även odat. 
Se: SE/VaLA/00222/C I/31798 – 1823Förteckning över genom "laglig skillnad" upplösta äktenskap. 
21900 – 1967Ej alla år. 
31900 – 1970Handlingar angående medborgarskap 1900, 1923-1970, ej alla år. Handlingar angående namnärenden 1924-1948, ej alla år, och odat. 
41905 – 1957Handlingar angående upplösning av äktenskap. Ej alla år. 
51923 – 1969Handlingar angående omyndigförklaring och återvunnen myndighet. 
61926 – 1936Anmälningar om sinnessjukdom. 
71931 – 1969Handlingar angående utfärdande av äktenskapscertifikat för vigsel i utlandet. Ej alla år. 
81934 – 1969Handlingar angående adoption 1934-1967. Handlingar angående saknad av äktenskaplig börd 1935-1969. Ej alla år. 
91937 – 1948Anmälningar om sinnessjukdom. 
101947 – 1954Handlingar angående upplösning av äktenskap. 
111948 – 1967Band. "Minnesanteckningar rörande personer beträffande vilka pastor beslutat att de icke skola kyrkobokföras i församlingen". Ej alla år. 
121949 – 1967Anmälningar om sinnessjukdom. 
131949 – 1967Handlingar angående namnändring. 
141955 – 1960Handlingar angående upplösning av äktenskap. 
151961 – 1967Handlingar angående upplösning av äktenskap. 
161968 – 1972 
171973 – 1979 
181980 – 1984 
191980 – 1991Bilagor till emigrantregistret 1980-1982, 1984-1986, 1988-1991. 
201985 – 1986 
211987 – 1988 
221989 – 1991T.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad.