Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till flyttningslängderna

Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

Vissa handlingar 1900-1967 har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien gallras fr.o.m. år 1968 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254 och RA-MS 2000:5.
Gallringsfrister:
Flyttningsanmälningar, bostadsanmälningar och anmälningar om adressändring har gallrats ut.
Övriga (gallringsbara) handlingar: 20 år.

Bilagorna är ej alltid inbundna i nummerordning inom respektive år. Felnumrering förekommer.

Handlingar angående invandring från Norden förekommer även i övriga volymer med handlingar angående invandring.

Serien i kartonger där ej annat anges.

 Volymer (91 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11698 – 1796Kapsel. Spridda år. Även odat. Se även volym P IV:1. 
21852 – 1855Band i kapsel. Omfattar åren 1852 och 1855. 
31853 – 1857Band i kapsel. Omfattar åren 1853 och 1857. 
41858 – 1860Band i kartong. 
51861Band i kapsel. 
61862Band i kapsel. 
71863Band i kapsel. 
81864Band i kapsel. Innehåller även en bilaga för 1863 (nr 23). 
91865Band i kapsel. 
101866Band i kapsel. 
111867Band i kapsel. 
121868Band i kapsel. 
131869Band i kapsel. 
141870Band i kapsel. 
151871Band i kapsel. 
161872Band i kapsel. Innehåller även en bilaga för 1873 (nr 69). 
171873Band i kapsel. 
181874Band i kapsel. 
191876Band i kapsel. Innehåller i slutet av volymen även en bilaga för 1877 (nr 640). 
201877Band i kapsel. 
211878Band i kapsel. Innehåller i slutet av volymen även en bilaga till utflyttningslängden 1879 samt en bilaga för Linköpings S:t Lars 1879 (nr 26). 
221879Band i kapsel. 
231880Band i kapsel. 
241881Band i kartong. 
251882Band i kartong. 
261883Band i kapsel. 
271884Band i kapsel. 
281885Band i kapsel. 
291886Band i kartong. 
301887Band i kartong. 
311888Band i kartong. 
321889Band i kartong. 
331890Band i kartong. 
341891Band i kapsel. 
351892Band i kapsel. 
361893Band i kartong. 
371894Band i kartong. 
381895Band i kapsel. 
391896Band. 
Se: SE/VaLA/00222/H I a/11896 – 1899Omfattar åren 1896 och 1899. 
401897Band. 
411898Band. 
421899Band. 
431900 – 1967Handlingar angående invandring 1900-1918 och odat. (handling utfärdad 1887). Handlingar angående utvandring m.m. 1913, 1940, 1947-1948, 1951, 1954, 1956, 1959-1967. Jämför volymerna 44-45 nedan. 
441920 – 1947Handlingar angående ut- och invandring. Även odat. Dessutom är tidpunkten för invandring delvis osäker. Jämför volym 43 ovan. 
451948 – 1960Handlingar angående ut- och invandring. Tidpunkten för invandring delvis osäker. Jämför volym 43 ovan. 
461968 – 1969Handlingar angående invandring. 
471968 – 1973Handlingar angående utvandring 1968, 1970-1973. 
481969 – 1973Handlingar angående invandring från Norden. 
491970 – 1972Handlingar angående invandring. 
501973 – 1975Handlingar angående invandring. 
511974 – 1975Handlingar angående invandring från Norden. 
521974 – 1976Handlingar angående utvandring. 
531976Handlingar angående invandring. 
541976 – 1978Handlingar angående invandring från Norden. 
551977Handlingar angående invandring. A-M. 
561977Handlingar angående invandring. N-Ö. 
571977 – 1979Handlingar angående utvandring. 
581978Handlingar angående invandring. 
591979Handlingar angående invandring. 
601979 – 1982Handlingar angående invandring från Norden. 
611980Handlingar angående invandring. A-J. 
621980Handlingar angående invandring. K-Ö. 
631980 – 1981Handlingar angående utvandring. 
641981Handlingar angående invandring. A-L. 
651981Handlingar angående invandring M-Ö. 
661982Handlingar angående invandring. A-K. 
671982Handlingar angående invandring. L-Ö. 
681982 – 1983Handlingar angående utvandring. 
691983Handlingar angående invandring. A-J. 
701983Handlingar angående invandring. K-Ö. 
711983 – 1987Handlingar angående invandring från Norden. 
721984Handlingar angående invandring. A-F. 
731984Handlingar angående invandring. G-M. 
741984Handlingar angående invandring. N-Ö. 
751984 – 1986Handlingar angående utvandring. 
761985Handlingar angående invandring. A-G. 
771985Handlingar angående invandring. H-Ö. 
781986Handlingar angående invandring. A-G. 
791986Handlingar angående invandring. H-O. 
801986Handlingar angående invandring. P-Ö. 
811987Handlingar angående invandring. A-G. 
821987Handlingar angående invandring. H-M. 
831987Handlingar angående invandring. N-Ö. 
841987 – 1989Handlingar angående utvandring. 
851988Handlingar angående invandring. A-K. 
861988Handlingar angående invandring. L-Ö. 
871988 – 1991Handlingar angående invandring från Norden. 
881989Handlingar angående invandring. 
891990Handlingar angående invandring. 
901990 – 1991Handlingar angående utvandring 1990-1991. Handlingar angående invandring 1991.

Serien avslutad 1991-06-30.