bild
Serie

Skötselbeställning, utgallringsbar serie

Älvsby kyrkoarkiv

Serien gallringsbar enl RA:s gallringsbeslut 343, )2
med 3 års frist

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1978 – 1999Överförd till den nya organisationen 2000