Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till ministerialböckerna (fr o m 1991-07-01), gallringsbara

Husie kyrkoarkiv

Serien gallringsbar med stöd av RA-MS 1997:65. Gallringsfrister: Bilagor till dopboken: 20 år. Övriga bilagor: 5 år.