Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Skrivelser, in och utgående handlingar

Ekerö kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1500/J III/21970 – 1999In- och utgående hanlingar rörande Ekerö samfällighet 1970-1984.
Handlingar angående kvalitetsutveckling 1997-1999.
 
Se: SE/SSA/1500/K I/31770 – 1866Ankomna utslag, resolutioner, domar, kungliga brev m.m. 
Se: SE/SSA/1500/N III/11993 – 1999Handlingar rörande kök och servering 1993-1999.
Organisationstablåer och målbeskrivning för Ekerö pastorat 1999.
 
11681 – 1749Skrivelser från Kungl Maj:t och konsistoriet. 
21749 – 1756Brevbok. 
31957 – 1985Stockholms domkapitels skrivelser. 
41973 – 1988Besvarade skrivelser. Kyrkoherde Harald Ohlys in- och utgående handlingar. 
51986 – 1999Mälaröarnas ekumeniska råds in- och utgående handlingar. 
61989 – 1995Kyrkoherde Anders Novaks in- och utgående handlingar. 
71989 – 1999Kyrkoherde Anders Novaks in- och utgående handlingar omfattande åren 1989-1996 och 1999. 
81993 – 1998Kyrkoherde Anders Novaks in- och utgående handlingar. 
91995 – 1999Kyrkoherde Anders Novaks in- och utgående handlingar. 
101990 – 1999Mälaröarnas ekumeniska råd 1990-1996.
Konfirmationsundervisning 1991-1999.
Sommarkyrkoverksamheten 1993-1999.
 
111995 – 1999Ledningsgruppens in- och utgående handlingar. Ekerö, Adelsö/Munsö distrikten.
Handlingsplan för pastoratet 1999.
 
121996 – 1998Administrative chef Mikael Palos handlingar.