bild
Serie

Skrivelser, in och utgående handlingar

Ekerö kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1500/N III/11993 – 1999Handlingar rörande kök och servering 1993-1999.
Organisationstablåer och målbeskrivning för Ekerö pastorat 1999.
 
Se: SE/SSA/1500/J III/21970 – 1999In- och utgående handlingar rörande Ekerö samfällighet 1970-1984.
Handlingar angående kvalitetsutveckling 1997-1999.
 
Se: SE/SSA/1500/K I/31770 – 1866Ankomna utslag, resolutioner, domar, kungliga brev m.m. 
11681 – 1749Skrivelser från Kungl Maj:t och konsistoriet. 
21749 – 1756Brevbok. 
31957 – 1985Stockholms domkapitels skrivelser. 
41973 – 1988Besvarade skrivelser. Kyrkoherde Harald Ohlys in- och utgående handlingar. 
51986 – 1999Mälaröarnas ekumeniska råds in- och utgående handlingar. 
61989 – 1995Kyrkoherde Anders Novaks in- och utgående handlingar. 
71989 – 1999Kyrkoherde Anders Novaks in- och utgående handlingar omfattande åren 1989-1996 och 1999. 
81993 – 1998Kyrkoherde Anders Novaks in- och utgående handlingar. 
91995 – 1999Kyrkoherde Anders Novaks in- och utgående handlingar. 
101990 – 1999Mälaröarnas ekumeniska råd 1990-1996.
Konfirmationsundervisning 1991-1999.
Sommarkyrkoverksamheten 1993-1999.
 
111995 – 1999Ledningsgruppens in- och utgående handlingar. Ekerö, Adelsö/Munsö distrikten.
Handlingsplan för pastoratet 1999.
 
121996 – 1998Administrative chef Mikael Palos handlingar.