Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Förmynderskapsprotokoll

Bjäre häradsrätts arkiv

Före 1759 äro förmynderskapsärendena införda bland målen i domböckerna (A I a).

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/10005/A I aDomböcker vid lagtima ting1776 – 18501776 H.T.-1820. Se A I a: 43-168. 1793 H:t: och 1797 H.T. saknas. För 1776 H.T. -
1790 H.T. och 1791 S.T. - 1793 V.T. gemensamma protokoll för lagfarts,- intecknings-, förmynderskaps- och äktenskapsförordsärenden.
1821-1830. Se A I a: 169-198. Protokollen 1824 S.T. och 1826 V.T. inb. i domboken 1824 H.T.
1831-1850. Ingår i domböckerna A I a: 199-240 och i uppbuds- och lagfartsprotokoll A II a: 6-11.
 
Se: SE/LLA/10005/A II aUppbuds- och lagfartsprotokoll1759 – 17761759 H.T.-1776 S.T. Se A II a: 2-5. 
Se: SE/LLA/10005/A II aUppbuds- och lagfartsprotokoll1851 – 1877För respektive år. 

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/10005/A I a/2617591759 V.T. 1759 S.T. saknas. 
Se: SE/LLA/10005/A I a/3117641764 S.T.