Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Förmynderskapsprotokoll

Bjäre häradsrätts arkiv

Före 1759 äro förmynderskapsärendena införda bland målen i domböckerna (A I a).

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]17591759 V.T. Se A I a: 26. 1759 S.T. saknas. 
- [H0002]17641764 S.T. Se A I a: 31. 
- [H0003]1759 – 17761759 H.T.-1776 S.T. Se A II a: 2-5. 
- [H0004]1776 – 18201776 H.T.-1820. Se A I a: 43-168. 1793 H:t: och 1797 H.T. saknas. För 1776 H.T. -
1790 H.T. och 1791 S.T. - 1793 V.T. gemensamma protokoll för lagfarts,- intecknings-, förmmynderskaps- och äktenskapsförordsärenden.
 
- [H0005]1821 – 1830Se A I a: 169-198. Protokollen 1824 S.T. och 1826 V.T. inb. i domboken 1824 H.T. 
- [H0006]1831 – 1850Ingår i domböckerna A I a: 199-240 och i uppbuds- och lagfartsprotokoll A II a: 6-11. 
- [H0007]1851 – 1877Se A II a för resp år.