bild
Serie

Skolornas matriklar och dagböcker

Roma kyrkoarkiv

Serien inbunden om inget annat anges.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23067/K IV a/21900 – 1909Examens och betygsbok för småskolan. 
11849 – 1865Dagbok för folkskolan. (Tidigare signum K IV:6). 
21860 – 1865Arkivbox. Elevmatrikel. (Tidigare signum K IV:9). 
31865 – 1882Betygsbok "Huvudbok". (Tidigare signum K IV:4). 
41865 – 1878Betygsbok för folkskolan. (Tidigare signum K IV:5). 
51865 – 1876Elevmatrikel. (Tidigare signum K IV:10). 
61871 – 1888Arkivbox. Dagbok för Repetionsskolan 1878-1888,
2 lägg, förteckn. över skolpliktiga barn 1871, 1885-1888 och över skolbesök 1871-1878, samt ett antal sånger med noter, 2 lägg. (Tidigare signum K IV:8a).
 
71876 – 1903Dagbok för folkskolan. (Tidigare signum K IV:11). 
81878 – 1931Elevmatrikel. (Tidigare signum K IV:7). 
91878 – 1902Dagbok för småskolan. (Tidigare signum K IV:12). 
101879 – 1918Examens- och betygsbok för folkskolan (år 1917 uteblivit). (Tidigare signum K IV:18). 
111879 – 1899Examens- och betygsbok för småskolan. (Tidigare signum K IV:19). 
121898 – 1913Dagbok för slöjdskolan. (Tidigare signum K IV:16). 
131932 – 1951Förteckning över barn i skolåldern. 
141902 – 1913Dagbok för mellan- och folkskolan. (Tidigare signum K IV:13). 
151903 – 1916Dagbok för småskolan. (Tidigare signum K IV:14). 
161910 – 1916Examens- och betygsbok för småskolan. 
171913 – 1937Dagbok för folkskolan (vissa år saknas). (Tidigare signum K IV:15). 
181914 – 1926Dagbok för slöjdskolan. (Tidigare signum K IV:17).