Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

FONDER, INVENTERINGAR OCH MEDELSFÖRVALTNING

Älvsborgs läns landskontors arkiv

 Serier (5 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
H IHandlingar rörande Fryxell-Langensköldska fondenSERIEN i BUNT 
H III aProtokoll över inventeringar hos landsfiskaler och magistrater 
H III bProtokoll över inventeringar hos fjärdingsmänSERIEN i BUNTAR 
H III cProtokoll över inventeringar hos övrigaSERIEN i ARKIVBOXAR. För tiden efter 1950 se serie H III a. 
H IVHandlingar rörande medelsförvaltning1937 – 1949SERIEN i ARKIVBOXAR. Förteckningar med rapporter från landsfiskalerna jämlikt 11 §, 2 mom., i Kungl. kungörelse angående medelsförvaltning samt av landsfogden granskade räkenskaper rörande vissa för polisväsendet avsedda medel.