Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till lysnings- och vigselboken, kungörelseböcker

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges Bilagor till lysnings- och vigselboken samt s.k. kungörelseböcker gallras
fr o m 1916-01-01 med stöd
av RA-MS 2000:5 enl följande gallringsfrister

1916--1967 omedelbart
1968--1991-06-30 20 år
1991-07-01--1999 5 år
För bilagor till dopboken 20 år

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11896 – 1916Inbunden Häri även
Tacksägelser 1896-1916 och
Pålysningar 1896-1916
 
21917 – 1941Tre band Häri även Tacksägelser
1917--1917-02-19
 
31942 – 1962Två band 
41962 – 1966Häri även Kungörelser om dop
samt Tacksägelser
 
51967 – 1972Häri även Kungörelser om dop
samt Tacksägelser
 
61973 – 1976Häri även Kungörelser om dop
samt Tacksägelser
 
71977 – 1983Häri även Kungörelser om dop
samt Tacksägelser
 
81984 – 1991Häri även Kungörelser om dop
samt Tacksägelser
 
91992 – 1996Häri även Kungörelser om dop
samt Tacksägelser
 
101997 – 1999Häri även Kungörelser om dop
samt Tacksägelser


Serien avslutad