bild
Serie

Ritningar angående återuppbyggnaden av Katarina efter branden 1990

Katarina kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Serien är ej färdigförtecknad.