Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Verifikationer till kollekträkenskaper

Hille kyrkoarkiv

Verifikationer till kollekträkenskaperna fr.o.m. 1918 gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19 efter 10 år.