bild
Serie

Verifikationer till kollekträkenskaper

Hille kyrkoarkiv

Verifikationer till kollekträkenskaperna fr.o.m. 1918 gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19 efter 10 år.