bild
Serie

Diverse handlingar angående försvarsverket och krigsmakten

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar av vari- erande slag rörande Gävleborgs läns försvarsverksamhet. Serien består till största del av hand- lingar insända från Hälsinge regementes chefsexpedition till konungens befallningshavande i Gävleborgs län. Dessa handlingar består främst av marschruttsför-
slag samt förteckningar över vakanta rusthåll med bilagor till ovanstående.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-6 lev. ????, vol.7-10 lev. 102a/1974.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
118391839 års avlöningsstat för Hälsinge regemente. Volymen inbunden. 
21860 – 1864Skrivelser från Hälsinge rege-
mente såsom marschruttsförslag,
rekvisitioner, förteckningar över vakanta rotehållsnummer m.m.
 
31864 – 1868Skrivelser från Hälsinge rege- mente såsom marschruttsförslag, rekvisitioner, kostnadsberäk- ningar för Hälsinge regementes möten m.m. 
41864 – 1868Skrivelser från Hälsinge rege-
mente såsom marschruttsförslag, förteckningar över vakanta rust-
håll, kostnadsberäkningar för Hälsinge regementes möten m.m.
 
51864 – 1880Innehåller handlingar rörande militiehemkallshemman. Kapsel. 
61862 – 1889Kontrakt och inteckningar för mark till skjutbanor. Med för- slagsritning över skotthus, arrendekontrakt, kungörelser samt utdrag ur kommunalstämmo- och inteckningsprotokoll. Kapsel.

stämmo
 
71868 – 1888Innehåller årsvisa förteckningar med bilagor över kvarlevande lantvärnsmän från 1808-1809 års krig. Med en från trumslagare Karl Hayden i Wade upptecknad berättelse. 
81869 – 1891Innehåller handlingar rörande expropriationsärendet Mo läger-
plats samt vägunderhåll i Mohed.
Spridda år.
 
91886 – 1896Innehåller främst uträkningar å den lindring i roteringsbesväret
som tillkommer effektiva rotar.
 
101897 – 1905Innehåller längd över den ersätt-
ning för rustningsbesväret som tillkommer effektiva rusthåll vid
Kungliga Livregementets dragoner
samt förteckning över de för Hälsinge regemente vakanta soldatrotar.

Serien upphör.