bild
Serie

Övriga handlingar

Tingstads kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11801 – 1878Kartong. Tryckta anvisningar "till pastorat- och prostexpeditionens förande" m m 1801, 1824. Ploglagslängd 1805, förteckningar över väglotter 1810,1822. Hållskjutslistor 1810-1827. Förteckningar över personer som avsagt sig nyttjande av tobak, sidentyg, brännvin m m 1813, 1814. Förteckningar på till Kronomagasinet i Norrköping inlevererade spannmål 1813-1815. Budkavlar angående skjutsar för transport 1813-1825. Förteckningar över brännvinsbränningsberättigade personer 1818-1839. Förteckning över inlevererad tiondespannmål 1819. Förteckning på i socknen skattskrivna 1822. Debetsedlar 1838. Domstolshandlingar angående nämndeman P Johanssons fordran på skomakare Liljeholm 1842. Sparbanksreglemente 1851. Handlingar angående socknen 1853. Ansvarsförbindelse för ev. skada å Kummelbybacken 1860. Avskrift av jordebok 1878. Handling ang. nykterhetssällskapet, odaterat. 
- [H0002]1870Se L I b:4. Uppbördslängd å domkyrkotunna. 
- [H0001]odat.Se J I:3. Om vägunderhåll.