Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Visitationshandlingar, inventarieförteckningar m.m.

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1708 – 17541708,1712,1727,1730,1747,1749,1752,1754,
Visitationsprotokoll
Se L I a: 1
 
- [H0002]1731 – 17521731-1746, 1752
Inventarieförteckningar
Se L I a: 1
 
- [H0003]1758 – 18541758,1762,1766,1770,1773,1776,1779,1787,1795,1842,1854
.
Visitationsprotokoll
Se J: 3
 
- [H0004]1769 – 18411769,1804,1806,1811,1815,1823,1826,1829,1837,1841.
Protokoll vid inventeringar och
ekonomiska besiktningar
Se J: 3
 
- [H0005]1769 – 18621769,1795-1828, 1830-t. 1862
Inventarieförteckningar
Se J: 3
Anm.: Inventatieförteckn.upp-
rättad 1795 är senast
kompletterad 1828; dito,
upprättad 1830-talet är senast
kompletterad 1862.
 
- [H0006]1776 – 1811Inventarieförteckning
Se H I: 1
Anm.:Inventarie- och arkivför-
teckning upprättad 1776 och
kompletterad t.o.m. 1811.
 
- [H0007]1816 – 1915Inb. spr år. Visitatonsprotokll,
inventarieförteckningar
Lev. 87/1973
Anm.: Visitationsprotokoll 1816-1915. Inventarieförteckninga 1862-1915
Ämbetsberättelser 1872-1915.
Inneh. även:
Series pastorum 1546-1803 (upprättat på 1800-talet)
Stadgar för Hamrånge husbonde- o.
Föräldraförening 1896 med årsberättelse 1898.
 
- [H0008]1872Ordning vid biskops- och prost-
visitationer i stiftet (tryckt)
Se J: 2