Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Visitationshandlingar, inventarieförteckningar m.m.

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1708 – 17541708,1712,1727,1730,1747,1749,1752,1754,
Visitationsprotokoll
Se L I a: 1
 
- [H0002]1731 – 17521731-1746, 1752
Inventarieförteckningar
Se L I a: 1
 
- [H0003]1758 – 18541758,1762,1766,1770,1773,1776,1779,1787,1795,1842,1854
.
Visitationsprotokoll
Se J: 3
 
- [H0004]1769 – 18411769,1804,1806,1811,1815,1823,1826,1829,1837,1841.
Protokoll vid inventeringar och
ekonomiska besiktningar
Se J: 3
 
- [H0005]1769 – 18621769,1795-1828, 1830-t. 1862
Inventarieförteckningar
Se J: 3
Anm.: Inventatieförteckn.upp-
rättad 1795 är senast
kompletterad 1828; dito,
upprättad 1830-talet är senast
kompletterad 1862.
 
- [H0006]1776 – 1811Inventarieförteckning
Se H I: 1
Anm.:Inventarie- och arkivför-
teckning upprättad 1776 och
kompletterad t.o.m. 1811.
 
- [H0007]1816 – 1915Inb. spr år. Visitatonsprotokll,
inventarieförteckningar
Lev. 87/1973
Anm.: Visitationsprotokoll 1816-1915. Inventarieförteckninga 1862-1915
Ämbetsberättelser 1872-1915.
Inneh. även:
Series pastorum 1546-1803 (upprättat på 1800-talet)
Stadgar för Hamrånge husbonde- o.
Föräldraförening 1896 med årsberättelse 1898.
 
- [H0008]1872Ordning vid biskops- och prost-
visitationer i stiftet (tryckt)
Se J: 2