Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets protokoll och handlingar

Västerhejde kyrkoarkiv

Huvudmannaskapet för skolväsendet övergick till den borgerliga kommunen 1941.
Serien i arkivbox om inget annat anges.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23090/K I/11857 – 1878Protokoll. Finns 1857 och 1878. 
11864 – 1913Innehåller inbunden bok.
Skolrådets protokoll 1864-1913.
Kyrkorådets protokoll 1901-1913.
 
21868 – 1955Tidigare signum K IV:4.
Lagfartshandling 1868. Uppgifter till folkskollärarnas pensionsinrättning 1885-1920, spridda år. Förteckning över skolpliktiga barn 1886-1955, spridda år. Skrivelser till skolrådet 1888-1932. Uppgifter till småskollärares ålderdomsunderstödsanstalt 1893-1919. Uppgifter angående folkbiblioteket 1908, 1914. Ansökan om statsbidrag till lärarelöner 1906-1931. Fullmakter till val 1925. Förslag och anbud på elektrisk installation i skola och lärarebostad 1922. Handlingar påträffade i volym K IV:7 från 1952.
 
31876 – 1921Tidigare signum K IV:2.
Handlingar rörande Fridtorps barnhem. Protokollsutdrag, ansökningshandlingar m.m. angående hemmets verksamhet.
 
41877 – 1925Tidigare signum K IV:3
Ansökningshandlingar vid lärareval.
 
51904 – 1915Innehåller inbunden förteckning över barn i skolåldern. I dåligt skick. 
Se: SE/ViLA/23090/K III/11914 – 1931Protokoll 
61915 – 1927Inb. Förteckning över barn i skolåldern. 
71926 – 1959Inb. Förteckning över barn i skolåldern och fortsättningsskolpliktiga. Har tidigare tillhört Stenkumla skolstyrelses arkiv med signum D IX:4.