bild
Serie

Skolrådets protokoll och handlingar

Västerhejde kyrkoarkiv

Huvudmannaskapet för skolväsendet övergick till den borgerliga kommunen 1941.
Serien i arkivbox om inget annat anges.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23074/K IV/21848 – 1863Journal. 
Se: SE/ViLA/23090/K I/11857 – 1878Protokoll. Finns 1857 och 1878. 
Se: SE/ViLA/23090/K III/11914 – 1931Protokoll 
11864 – 1913Inb. Skolrådsprotokoll 1864-1913.
Kyrkorådsprotokoll 1901-1913.
 
21876 – 1921Handlingar rörande Fridtorps barnhem. Protokollsutdrag, ansökningshandlingar m.m. angående hemmets verksamhet. 
31877 – 1925Ansökningshandlingar vid lärareval. 
41868 – 1955Lagfartshandling 1868. Uppgifter till folkskollärarnas pensionsinrättning 1885-1920, spridda år. Förteckning över skolpliktiga barn 1886-1955, spridda år. Skrivelser till skolrådet 1888-1932. Uppgifter till småskollärares ålderdomsunderstödsanstalt 1893-1919. Uppgifter angående folkbiblioteket 1908, 1914. Ansökan om statsbidrag till lärarelöner 1906-1931. Fullmakter till val 1925. Förslag och anbud på elektrisk installation i skola och lärarebostad 1922. Handlingar påträffade i volym K IV:7 från 1952. 
51904 – 1915Innehåller inbunden förteckning över barn i skolåldern. I dåligt skick. 
61915 – 1927Inb. Förteckning över barn i skolåldern. 
71926 – 1959Inb. Förteckning över barn i skolåldern och fortsättningsskolpliktiga. Har tidigare tillhört Stenkumla skolstyrelses arkiv med signum D IX:4.