Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskansliets arkiv

Numren nedan utgör kartans/ritningens nummer i landsarkivets kartsamling

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1687Nr A 81 a. Ingår i D I: 13 nr 413. Karta över Slite hamn. original på papper 
- [H0002]1689Nr A 864. Ingår i D I: 14 folio 66. Ritning (färglagd) till ny postjakt. Original på papper 
- [H0003]1694Nr A 863. Ingår i A II: 11 1695 folie 16. Ritning till planerade gästgivargårdar med stall på Gotland, planer och fasader. Original på papper. En liknande ritning finns i landsarkivets kartsamling nr A 181 (mapp A 16), kopia 1932 (original i riksarkivet, landshövdingens skrivelse 1694-12-24) 
11700omkr 1700. Nr A 156. Förvaras i landsarkivets kartsamling mapp A 14. Planritning över Hellvi kyrka, skala 1:100. Upprättad av M Schilder. Original på papper. Troligen ur serie D XXIII 
- [H0004]1704Nr A 65 b. Ingår i A II: 14 sid 596. Karta över Ljugarns hamn. Upprättad av Mathias Schilder. Original på papper 
- [H0005]1705Nr A 496 a-b. Ingår i D I: 23 sid 372-377. Karta över Slite hamn, 2 blad. Upprättad av Mathias Schilder. Original på papper 
21750omkr 1750. Nr B 156. Förvaras i landsarkivets kartsamling mapp B 12. Ritning över envånings boningshus av sten, möjligen tingshuset vid Skogs i Levide. Plan och längdfasad. Original på papper. Troligen ur serie D XXIII 
31829Nr C 22. Förvaras i landsarkivets kartsamling mapp C 1. Karta över Bromma socken, skala 1:20.000. Upprättad av Kungl Generallantmäterikontoret. Tryck på papper. Ur serie D XXIII 
- [H0006]1870Nr A 865. Ingår i D I: 135 dnr 212. Normalritning till luckor för de gotländska kyrktornens gluggor och galleriöppningar. Upprättad av Kungl Överintendentsämbetet. Original på papper 
41893Nr A 577. Förvaras i landsarkivets kartsamling mapp A 34. Karta över till kronopark erbjuden skogsmark vid Rosendal i Follingbo, skala 1:8.000. Upprättad av jägmästare Sam. Sylvan. Original på papper. Ur serie D XXIII 
51900omkr 1900. Nr A 869. Förvaras i landsarkivets kartsamling mapp A 36. Ritning över tingsstället vid Allekvia i Endre (huvudbyggnad, stall och vagnsbod). Skala 1:100. Odat. Original på papper, 2 blad. Lev 28/53 
61900omkr 1900. Nr A 870. Förvaras i landsarkivets kartsamling mapp A 36. Ritning över tingsstället vid Skogs i Levide (huvudbyggnad, fånghus och stall). Skala 1:100. Odat. Original på papper, 2 blad. Lev 28/53 
71908Nr A 866. Förvaras i landsarkivets kartsamling mapp A 36. Karta över Fardume träsk med omgivningar i Rute vid borrning efter märgel. Skala 1:4.000. Upprättad av Ragnar Lidén och Herman Hedström. Ljuskopia 
- [H0007]1914Nr A 867. Ingår i E XV: 2 fask 4. Karta över Lojsta slott, situationsplan och profiler. Upprättad av S Lindqvist 1914, delvis efter F Nordin 1880. Original på väv 
81927Nr A 868. Förvaras i landsarkivets kartsamling mapp A 36. Karta över gravfältet vid Soidvide i Sjonhem. Skala 1:100. Upprättad av Ture Carlson. Ur D V: 133 dnr 57/9. Ljuskopia på papper 
- [H0008]1954 – 1958Se D XVIII b:1