bild
Serie

Debiteringslängder Krigskonjukturskatt

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/EE VII a
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/S0CACH9CyABHkfaQy2eZd7
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser debiterings-, summ-
erings- samt restlängder rörande krigskonjukturskatt för åren 1917-1921; krigskonjukturskatte- längder för åren 1940-1946. Krigskonjukturskattelängderna för åren 1940-1946 är upprättade enligt Kungl. Maj:ts förordning 1940:764 rörande krigskonjuktur- skatt. Volymerna fögderiindelade. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-4 lev. 76/1984.