Måndag den 31 januari kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Sökning och bildvisning kan komma att ligga nere helt eller delvis. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under den här perioden.
bild
Serie

Fotografier, diabilder och trycksaker

Bromma kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11908 – 1993Fotografier, diverse. Majoriteten är odaterade. Bl.a. fotografier från biskopsvisitation m.m. 1908-1993, syföreningar (Riksbykyrkan maj 1962), ungdomsverksamhet (Mariehällskyrkan maj 1962, TV-bygge och ungdom i fjällen), barnverksamhet 1970-1972, sjukhuskyrkan (Beckomberga och Blackerbergs sjukhus med Gerd Lindgren), kyrkopolitiker, Assar Fjelkmans avskedsgudstjänst 1993, kyrkoherdeinstallation 1979, biskopsvisitaion 1977, förskoleverksamhet (förskolan i Ängbykyrkan med Kerstin Olseryd och förskolan i gamla klockargården med Ulla Bergström), röda stugorna kring Bromma kyrka (tiondeladan, gamla klockargården, kyrkskolan, prästgården och sockenstugan). 
21926 – 1949Församlingstidningen Brommabladet. 
31928 – 1990Fotografier. Brommagården: Västerljung Djupvik 1:5 och Huddunge 1928-1990. Åkeshofs slott (interiör och exteriör, Assar Fjelkman). Riksby kyrka. 
41943 – 1980Fotografier. Konfirmationsbilder, majoriteten är odaterade. Bengt Collstes konfirmander 1943-1970, Bromma kyrka. Blandade konfirmationsgrupper 1963-1965, samt 1980-tal, Bromma kyrka och Ängbykyrkan. 
51950 – 1979Församlingstidningen Brommabladet. 
61950 – 1988Fotografier. Ängbykyrkan 1959-1979: inventarier (odaterade), exteriör 1959-1979, interiör 1959?, kyrkans verksamheter med bl.a. Anders Colldén körledare och Mats Norrman. Mariehällskyrkan 1950-1956: exteriör 1950, interiör 1956 och inventarier 1956. Famnen 1984-1988: till kyrkorådet överlämnade fotografier och handlingar om uppförandet av församlingsbyggnaden Famnen. 
71955 – 1980Fotografier, Bromma kyrka. Majoriteten är odaterade. Interiör 1955?, exteriör odaterade, ceremonier odaterade, kyrkomålningar odaterade, invigning av gravkapellet 1959, invigning av F-fältet 1965, restaurering av kyrkan 1966-1973, invigning av minneslunden 1974 och inventarier ca 1980. 
81957Diabilder. Byggandet av Ängbykyrkan. Förvaras i klimatarkivet. 
91959 – 1980Tidningsklipp Bromma, Ängby och Riksby 1959-1961.
Trycksaker. Broschyrer om Bromma församling 1968-1980. "På upptäcktsfärd bland kalkmålningar i Bromma kyrka" - Bromma församling 1979.
 
101980 – 1999Församlingstidningen Brommabladet. 
111993Diabilder. Bromma kyrka, kalkmålningar. Förvaras i klimatarkivet. 
121993Diabilder. Bromma kyrka, textilier. Förvaras i klimatarkivet.