Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial

Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv

Serien inbunden om inget annat anges.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11682 – 1898Arkivbox. Skrivelser 1682-1898 original (däribland kungl. brev 1837) och avskrifter. 
Se: SE/LLA/13201/K III a/11685 – 1696 
Se: SE/LLA/13201/K III b/21696 – 1748Lucka 1706-1745. 
Se: SE/LLA/13201/K III b/41707 – 1737 
Se: SE/LLA/13201/K III b/11712 – 1732 
Se: SE/LLA/13201/K III b/31717 – 1734 
Se: SE/LLA/13201/K III b/51750 – 1799 
Se: SE/LLA/13201/K III b/61801 – 1804 
Se: SE/LLA/13201/K III b/71807 – 1822 
Se: SE/LLA/13201/K III b/81822 – 1833 
21828 – 1899Arkivbox. Skrivelser från Kungl. Maj:t, original och avskrifter 1828-1898. Utdrag ur protokoll hållna på Karlskrona rådhus 1846-1862. Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll 1846-1896. Skrivelser från Lunds domkapitel 1847-1899. Skrivelser från Kungl. Befallningshavande original och avskrifter 1848-1894. Förteckningar över handlingarna i denna volym finns i "Register över handlingar 1883-1904" i volym N III:1. 
31847 – 1860Förteckning över inkomna kungörelser. 
41847 – 1897Lucka 1880-1882. 1889. "Pastorsämbetets diariebok." Inkomna och utgående skrivelser. Även avskrifter av en del inkomna och koncept till många utgångna skrivelser. 
51867 – 1871Kapsel. Pastorsämbetets kungörelsebok t.o.m. midfastosöndag 1871. Med redogörelser för förändringar inom folkmängden 1872-01-01. 
61871 – 1885Pastorsämbetets kungörelsebok fr.o.m. midfastosöndag 1871. Med förteckning över utfärdade frejdebrev sept. 1868-mars 1869. 
Se: SE/LLA/13201/G/91901 – 1974Spridda år.